Kontakt
bild3 bild2 bild1
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
TH / Skolan för datavetenskap och kommunikation / Utbildning / Kurser / 2D16062D1606 Kommunikation, information och gestaltning, 6p

Kursens mål är att ge grundläggande insikter i olika former och genrer för mänsklig kommunikation; introduktion till studiet av kommunikation och medier samt teorier inom detta tvärvetenskapliga område; träning i muntlig och skriftlig språkfärdighet; insikt i hur gestaltning och design av ett budskap är en del av kommunikationen. Studenden ska efter avslutad kurs kunna analysera och hantera kommunikationssituationer i den fortsatta utbildningen och i det framtida yrkeslivet; effektivt kunna kommunicera med funktioner i ett informationsflöde som ligger närmare skapandet och gestaltandet av informationen; själva bli bättre på att förmedla budskap.

Kursen ges under första läsåret av Medieteknikutbildningen och sträcker sig över 2 studieperioder (period 2 och 3)

Kursansvarig är Leif Dahlberg, fil dr (Stockholms universitet, 1999), lektor i kommunikation vid Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH, och programstudierektor för Civilingenjör och Lärare (200p).

Leif har mottagning efter överenskommelse eller i samband med undervisningen. Leifs tjänsterum finns på Lindstedtsvägen 3, plan 6, rum 1630, KTH. E-postadressen är dahlberg@nada.kth.se och telefonnummret 08-790 66 80. På KTH ansvarar han även för kurserna och 2D1601 Kommunikation och media och 2D1605 Vetenskap, teknik och lärande II.


Sidansvarig: Leif Dahlberg <dahlberg@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-10-18