KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

  
  

   
   
  arrow rigth
   
   
   
   
   

 

  

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1602 / Examination

2D1602 Lärande och IKT, 12 poäng

Kursfodringar och examination

Examination

Består av såväl enskilda arbeten som grupparbeten. Projektarbetet examineras dels genom dokumentation av arbetsprocessen (arbetsplan, mötesanteckningar, fotografier, skisser, med mera); dels genom en skriven rapport på 15 sidor; dels genom en individuell självvärdering och reflektion på 1-2 sidor.

 


 
Sidansvarig: Leif Dahlberg dahlberg@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-09-06