KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

  
 arrow rigth

   
   
   
   
   
   
   
   

 

  

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1602

2D1602 Lärande och informations- och kommunikationsteknologi, 12 poäng

Denna kurs syftar till att dels ge kunskaper om och perspektiv på ämnesdidaktik för datalogi och informations- och kommunikationsteknologi (IKT), dels ge möjlighet till reflektion kring och fördjupad förståelse av Civilingenjör och lärarprogrammet CLMDA. Det övergripande syftet med kursen är att skapa sammanhang mellan programmets olika delkurser och därmed bättre förståelse för hur det är konstruerat som helhet.

Kursansvariga är Tanja Pelz-Wall, lektor i media-IKT-pedagogik vid UKL, LHS; och Leif Dahlberg, fil dr (Stockholms universitet, 1999), lektor i kommunikation vid Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH, och programstudierektor för Civilingenjör och Lärare (200p).

Tanja Pelz-Wall har mottagning enligt överenskommelse eller i samband med undervisningen. Tanjas tjänsterum finns i hus Z, rum Z416, LHS. E-postadressen är tanja.pelz-wall@lhs.se och telefonnummret 08-737 96 59.

Leif Dahlberg har mottagning efter överenskommelse eller i samband med undervisningen. Leifs tjänsterum finns på Lindstedtsvägen 3, plan 6, rum 1630, KTH. E-postadressen är dahlberg@nada.kth.se och telefonnummret 08-790 66 80. På KTH ansvarar han även för kurserna och 2D1601 Kommunikation och media, 2D1605 Vetenskap, teknik och lärande II och 2D1606 Kommunikation och information. 
Sidansvarig: Leif Dahlberg dahlberg@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-10-17