KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

  
  

   
  arrow rigth
   
   
   
   
   
   

 

  

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1601 /

2D1601 Kommunikation och media, 5p, VT06

Kursöversikt

Allmänt

Kursen Kommunikation och media ger en fördjupad förståelse av det tvärveten-skapliga ämnesområdet kommunikation, medier och kulturteori. Kursen omfattar 5 kurspoäng (7,5 ECTS poäng) och ges under period 3-4, VT06. Kursklassning C; betyg 3, 4, 5 (ECTS betyg: A-F). Kursen ges på svenska.

Övergripande syfte och mål

Kursens mål är att ge fördjupad kunskap inom området kommunikation, medier och kulturteori. Detta ämnesområde inbegriper institutionella, samhälleliga och tekniska villkor för medieproduktion och medieanvändning och modern teoribildning kring medierad kommunikation och andra kommunikativa och kulturella processer.
Efter avslutad kurs ska studenterna vara väl förberedda att förstå och hantera olika former av direkt och medierad kommunikation i den fortsatta utbildningen och i det framtida yrkeslivet. De ska kunna metodiskt kunna beskriva och bedöma frågor inom området kommunikation, medier och kulturteori på ett reflekterat och metodiskt sätt och kunna ta till sig aktuell forskningslitteratur inom området kommunikation, medier och kulturteori på egen hand. De ska kunna genomföra en kortare självständig studie.

Kursinnehåll

I kursen undersöks kritiskt materiella, institutionella och samhälleliga förutsättningar för olika former av medieproduktion och medieanvändning, liksom deras betydelse för semiotik och kunskapsbildning. Kursen behandlar vidare betydelsen av modern medierad kommunikation och kultur för politiska och ekonomiska processer i samhället. Kursen ger även en fördjupad förståelse av modern teoribildning kring kommunikativa och kulturella processer.

Förkunskaper

Kurser motsvarande 2A1500 Ingenjörsvetenskap 5p, 7F1200 Teknik, kommunikation och lärande, 5p, Undervisningsprocesser, kommunikation och lärande (UKL), 10p (ges av LHS) och Individ, omvärld och lärande (IOL), 10p (ges av LHS).

Undervisningsformer

Undervisningen har formen av föreläsningar omväxlande med diskussionsseminarier som förutsätter att studenterna aktivt förbereder sig och gör inlämningsuppgifter. Undervisningen strävar efter att vara anpassad efter kursmålen.

Kurskrav

På kursen ges följande betyg: 3, 4, 5 (ECTS betyg: A-F).
För att bli godkänd på kursen krävs att man har
- minst 80% aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier;
- klarat kontrollskrivning, fullgjort samtliga seminarieuppgifter och ett grupprojekt (SEM1; 3 p);
- skrivit in en uppsats på 6-8 sidor (UPP1; 2p);
- sammanställt en examinationsportfölj som innehåller samtliga seminarieuppgifter, uppsats, självvärdering och reflektionsuppgift.

Kursansvarig

Kursansvarig är Leif Dahlberg, fil dr (Stockholms universitet, 1999), lektor i kommunikation vid Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH, och programstudierektor för Civilingenjör och Lärare (200p).

Leif har mottagning efter överenskommelse eller i samband med undervisningen. Leifs tjänsterum finns på Lindstedtsvägen 3, plan 6, rum 1630, KTH. E-postadressen är dahlberg@nada.kth.se och telefonnummret 08-790 66 80. På KTH ansvarar han även för kurserna och 2D1606 Kommunikation, information och gestaltning och 2D1605 Vetenskap, teknik och lärande II.

 

Undervisande lärare

Leif Dahlberg, FD, universitetslektor, KTH/SU, dahlberg@nada.kth.se

Otto Fischer, FD, universitetslektor, Uppsala universitet, Otto.Fischer@littvet.uu.se

Kristian Gunnfors, doktorand i antikens kultur och samhällsliv, SU, kristian.gunnfors@antiken.su.se

Thomas Götselius, doktorand i litteraturvetenskap, SU, thomas.gotselius@littvet.su.se

Peller Snickars, FD, universitetslektor, Filmvetenskap, SU, Statens ljud och bildarkiv, pelle.snickars@ljudochbildarkivet.se

Nina Wormbs, FD, universitetslektor, Teknikhistoria, KTH, nina@kth.se

 

Kursassistent

 


 
Sidansvarig: Leif Dahlberg dahlberg@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-11-17