KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

  
  

   
   
   
   
   
   
  arrow rigth
   

 

  

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1601 /

2D1601 Kommunikation och media, 5p, VT06

Kurslitteratur

 

Kurslitteratur

Kafka, Franz (1922). Slottet (Stockholm, W&W)

Ong, Walter J. (1982). Orality and Literacy (London, Routledge)

Romersk retorik. Till Herennius , övers. B. Bergh (SIFU)

Thompson, John B. (1995). The Media and Modernity. A Social Theory of the Media (Cambridge, Polity Press)

 

 

 


 
Sidansvarig: Leif Dahlberg dahlberg@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-11-17