KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

  
 arrow rigth

   
   
   
   
   
   
   
   

 

  

KTH / Nada / Utbildning / Kurser /

2D1601 Kommunikation och media, 5p, VT06

Kursen Kommunikation och media ger en fördjupad förståelse av det tvärvetenskapliga ämnesområdet kommunikation, medier och kulturteori. Detta ämnesområde inbegriper institutionella, samhälleliga och tekniska villkor för medieproduktion och medieanvändning och modern teoribildning kring medierad kommunikation och andra kommunikativa och kulturella processer.

Efter avslutad kurs ska studenterna vara väl förberedda att förstå och hantera olika former av direkt och medierad kommunikation i den fortsatta utbildningen och i det framtida yrkeslivet. De ska kunna beskriva frågor inom området kommunikation, medier och kulturteori på ett reflekterat och metodiskt sätt och kunna ta till sig aktuell forskningslitteratur inom området kommunikation, medier och kulturteori på egen hand.

Kursen omfattar 5 kurspoäng (7,5 ECTS poäng) och ges under period 3-4, VT06. Kursklassning C; betyg 3, 4, 5 (ECTS betyg: A-F). Kursen ges på svenska.

Kursansvarig är Leif Dahlberg, fil dr (Stockholms universitet, 1999), lektor i kommunikation vid Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH, och programstudierektor för Civilingenjör och Lärare (200p).

Leif har mottagning efter överenskommelse eller i samband med undervisningen. Leifs tjänsterum finns på Lindstedtsvägen 3, plan 6, rum 1630, KTH. E-postadressen är dahlberg@nada.kth.se och telefonnummret 08-790 66 80. På KTH ansvarar han även för kurserna och 2D1606 Kommunikation, information och gestaltning och 2D1605 Vetenskap, teknik och lärande II.

 


 
Sidansvarig: Leif Dahlberg dahlberg@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-11-17