KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
     
    arrow rigth
     
     

 

   
Schema ht 2004

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1600

Schema ht 2006

Schema

Det finns fortfarande viss risk för schemaändringar och vissa kompletteringar, men i stort bör nedanstående gälla. Nytt schema för 2006 kommer att läggas in här. Uppläggningen kommer ganska väl att överensstämma med det nedanstående schemat som gällde för 2005.

     Datum     Tid Sal Grupp Ämne Ansvarig
2005-09-07 15–17 E1 Alla F1 Introduktion, Vad är kommunikation? Forstorp, Thomas Oredsson
2005-09-08 13–15 E1 Alla F2 Vetenskapligt förhållningssätt Forstorp
2005-09-13 08–10 D31 2 Ö1 Introduktion till skrivprocessen Forstorp
2005-09-13 08–10 D33 3 Ö1 Introduktion till skrivprocessen Thuresson
2005-09-14 10–12 E51 1 Ö1 Kommunikation och identitet Forstorp
2005-09-14 10–12 E52 4 Ö1 Introduktion till skrivprocessen Thuresson
2005-09-14 10–12 E53 5 Ö1 Introduktion till skrivprocessen Nordberg
2005-09-14 14–16 E1 Alla F3 Vetenskapligt skrivande Forstorp
2005-09-16 Kursregistrering i res ska vara gjord
2005-09-19 08–10 Q1 Alla F4 Informationssökning  
2005-09-19 16–18 E36 1 Ö2 Kommunikation och påverkan Forstorp
2005-09-19 16–18 E52 4 Ö2 Analys av strukturen i vetenskapliga texter Thuresson
2005-09-19 16–18 E53 5 Ö2 Analys av strukturen i vetenskapliga texter Nordberg
2005-09-20 08–10 D31 2 Ö2 Analys av strukturen i vetenskapliga texter Forstorp
2005-09-20 08–10 D33 3 Ö2 Analys av strukturen i vetenskapliga texter Thuresson
2005-09-21 13–15 E1 Alla F5 Argumentationsanalys  
2005-09-23 Rapportämne ska vara valt, ½ sidas problemformulering ska vara inlämnad
2005-09-28 15–17 E1 Alla F6 Skrivsamarbete Rossitto
2005-09-30 13–15 D31 2 Ö3 Kommunikation och smak Forstorp
2005-09-30 13–15 D33 3 Ö3 Argumentation och logik Thuresson
2005-10-03 08–10 D31 1 Ö3 Argumentation och logik Forstorp
2005-10-03 08–10 D32 4 Ö3 Argumentation och logik Thuresson
2005-10-03 08–10 D33 5 Ö3 Argumentation och logik Nordberg
2005-10-03 15–17 Q1 Alla F7 Muntliga presentationer Jägerskogh
2005-10-05 15–17 F1 Alla F8 Webbpublicering  
2005-10-07 08–10 Röd & Orange 1 L1 OpenOffice.org  
2005-10-07 15–17 Röd & Orange 2 L1 OpenOffice.org  
2005-10-07 2 sidors litteratursammanfattning ska vara inlämnad
2005-10-10 08–10 E51 2 Ö4 Bearbetning av litteratur och argumentation Forstorp
2005-10-10 08–10 E52 3 Ö4 Bearbetning av litteratur och argumentation Thuresson
2005-10-10 15–17 E51 1 Ö4 Semiotik: tecken, koder och kulturer Forstorp
2005-10-10 15–17 E52 4 Ö4 Bearbetning av litteratur och argumentation Thuresson
2005-10-10 15–17 E53 5 Ö4 Bearbetning av litteratur och argumentation Nordberg
2005-10-18 08–10 Röd & Orange 3 L1 OpenOffice.org  
2005-10-19 15–17 Röd & Orange 4 L1 OpenOffice.org  
2005-10-26 08–10 E51 2 Ö5 Muntliga presentationer Forstorp
2005-10-26 08–10 E52 3 Ö5 Muntliga presentationer Thuresson
2005-10-27 08–10 E33 1 Ö5 Hermeneutik: tolkning och förståelse Forstorp
2005-10-27 08–10 E34 4 Ö5 Muntliga presentationer Thuresson
2005-10-27 08–10 E35 5 Ö5 Muntliga presentationer Nordberg
2005-10-27 10–12 E1 Alla F9 Bildspel Romberger
2005-10-28 4 sidor argumenterande text ska vara inlämnad
2005-11-02 08–10 E51 2 Ö6 Opposition och granskning Forstorp
2005-11-02 08–10 E52 3 Ö6 Opposition och granskning Thuresson
2005-11-02 13–15 D31 1 Ö6 Retorik: språkbruk, sitation, avsikt Forstorp
2005-11-02 13–15 E35 4 Ö6 Opposition och granskning Thuresson
2005-11-02 13–15 K51 5 Ö6 Opposition och granskning Nordberg
2005-11-04 13–15 E1 Alla F10 Tredje uppgiften Forstorp
2005-11-04 15–17 Gul & Brun 5 L1 OpenOffice.org  
2005-11-07 08–10 Gul & Brun Rest L1 OpenOffice.org  
2005-11-09 08–10 E51 2 Ö7 Bearbetning av inlämnade manus Forstorp
2005-11-09 08–10 E52 3 Ö7 Bearbetning av inlämnade manus Thuresson
2005-11-09 13–15 E33 1 Ö7 Narratologi: berättelsens former och funktioner Forstorp
2005-11-09 13–15 E34 4 Ö7 Bearbetning av inlämnade manus Thuresson
2005-11-09 13–15 E35 5 Ö7 Bearbetning av inlämnade manus Nordberg
2005-11-10 10–12 Gul & Brun 1 L2 LATEX  
2005-11-10 15–17 F1 Alla F11 Elpostkommunikation Bälter
2005-11-11 15–17 Röd & Orange 2 L2 LATEX  
2005-11-14 13–15 D31 2 Ö8 Att konstruera den ideala vetenskapliga texten Forstorp
2005-11-14 13–15 D32 3 Ö8 Att konstruera den ideala vetenskapliga texten Thuresson
2005-11-16 13–15 E33 1 Ö8 Kommunikation, offentlighet och demokrati Forstorp
2005-11-16 13–15 E34 4 Ö8 Att konstruera den ideala vetenskapliga texten Thuresson
2005-11-16 13–15 E35 5 Ö8 Att konstruera den ideala vetenskapliga texten Nordberg
2005-11-17 10–12 Gul & Brun 3 L2 LATEX  
2005-11-18 13–15 Gul & Brun 4 L2 LATEX  
2005-11-18 8 sidors slutlig rapport ska vara inlämnad
2005-11-21 13–15 D31 2 Ö9 Redovisning Forstorp
2005-11-21 13–15 D32 3 Ö9 Redovisning Thuresson
2005-11-23 08–10 D31 1 Ö9 Kommunikation och teknik Forstorp
2005-11-23 08–10 D32 4 Ö9 Redovisning Thuresson
2005-11-23 08–10 D33 5 Ö9 Redovisning Nordberg
2005-11-24 13–15 Gul & Brun 5 L2 LATEX  
2005-11-25 15–17 Gul & Brun Rest L2 LATEX  
2005-12-07 15–17 K51 1 Ö10 Redovisning Forstorp
2005-12-07 15–17 K52 4 Ö10 Redovisning Thuresson
2005-12-07 15–17 K53 5 Ö10 Redovisning Nordberg
2005-12-08 08–10 D31 2 Ö10 Redovisning Forstorp
2005-12-08 08–10 D32 3 Ö10 Redovisning Thuresson
2005-12-14 15–17 E51 1 Ö11 Redovisning Forstorp
2005-12-14 15–17 E52 4 Ö11 Redovisning Thuresson
2005-12-14 15–17 E53 5 Ö11 Redovisning Nordberg
2005-12-15 08–10 E32 2 Ö11 Redovisning Forstorp
2005-12-15 08–10 E33 3 Ö11 Redovisning Thuresson
p

 
Sidansvarig: Per-Anders Forstorp