KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
     
     
    arrow rigth
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1600

2D1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap ht 2006

Kurslitteratur

Kursböcker

Svenska skrivregler utgivna av Svenska Språknämnden, Liber förlag, 150 SEK
Studentens skrivhandbok, av Schött, Melin, Strand och Moberg, Almqvist & Wiksell, 205 SEK
Praktisk retorik, av Göran Hägg, Wahlström & Widstrand, 45 SEK

För deltagarna i det teoretiska spåret:
Jostein Gripsrud (2002) Mediekultur mediesamhälle. Göteborg: Daidalos

Angivna priser gäller på Kårbokhandeln.

Kurskompendium

"Den klassiska berättelsen" ur Medier och kultur. En grundbok i medieanalys och medieteori. av Kirsten Drotner, Klaus Bruhn Jensen, Ib Pulsen & Kim Schroder, Studentlitteratur.
"Toolbox" ur On Writing. A Memoir of the Craft av Stephen King, New English Library.

Kursbunten finns att köpa för 20 SEK på NADAs studentexpedition.

Andra bra böcker att läsa

Vetenskaplighet

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, av Göran Wallén, Studentlitteratur, 1996.

LATEX

LATEX: A Document Preparation System: User's Guide and Reference Manual, 2nd ed, av Leslie Lamport, Addison-Wesley, 1994.
The LATEX Companion, 2nd ed, av Frank Mittelbach och Michel Goosens med Johannes Braams, David Carlisle och Chris Rowley, Addison-Wesley, 2004.
The LATEX Graphics Companion, av Michel Goosens, Sebastian Rahtz och Frank Mittelbach, Addison-Wesley, 1997.

 
Sidansvarig: Per-Anders Forstorp