KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
     
     
     
  arrow rigth  

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1600

2D1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap ht 2006

Länkar

Här finns en samling med diverse web-länkar som är relevanta för olika delar av kursen.

Andra relevanta kurser

2I1613, Vetenskaplig kommunikation och forskningsmetodik
2I1150, Kunskapsteori och vetenskapsteori

Vetenskaplighet

Skeptics Society
Bad Science
Cargo Cult Science

Informationssökning

Google
Altavista
ACM Digital Library
IEEE Xplore
ResearchIndex (CiteSeer)
Entrez PubMed
LIBRIS
KTHB
NADAs bibliotek

Retorik

Logic & Fallacies

LATEX

LATEX Project
Comprehensive TEX Archive Network
TEX FAQ
comp.text.tex
LaTeX och TeX på NADA
How to use Bibtex

OpenOffice

OpenOffice.org

Skrivande

This is not an Article, en utmärkt sammanfattning av Carsten Sørensen av hur man skriver vetenskapliga artiklar.
Grim, en ordbehandlare som förstår svenska
Stava, ett rättstavningsprogram på weben
ps2pdf, en websida som översätter PostScript till PDF
doc2pdf, en websida som översätter Office-dokument till PDF
Avigsidan, exempel på hur fel det kan bli när man skriver

 
Sidansvarig: Per-Anders Forstorp