KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
     
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1600

2D1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap ht 2006

Du bör ha läst samtliga dessa webbsidor noga – vi kommer säkert att ha gömt undan för dig livsviktig information längst ner på en eller annan av dem... Nyheter som t ex schemaändringar kommer att presenteras på denna sida, så gör det till en vana att kolla på den då och då.

Nyheter


Vi önskar alla gamla och nya studenter en glad och trevlig sommar! De nya studenterna är välkomna till kurstarten den 6 september kl 15-17 i D1.


 

Kursinformation

Kursen ges under första läsåret av datateknikutbildningen och sträcker sig över period 1 och 2.

Kursens mål är att ge kunskaper och färdigheter i språklig kommunikation. Framför allt inriktar vi oss på de typer av kommunikation som är viktiga i teknologens utbildning och kommande yrkesliv, särskilt uppsatsarbete, vetenskapligt skrivande och muntlig framställning. Se vidare studiehandboken.

För att svara mot spannet i studenternas intressen är kursen uppdelad i två spår, ett "teoretiskt" som går djupare in på kommunikationsteori som vetenskap och ett "praktiskt" som mer inriktar sig på hantverket kring att skriva goda tekniskt-vetenskapliga rapporter. Föreläsningar och workshops är gemensamma för bägge spåren, men övningarna kommer att vara olika. Senast 2006-09-11, efter de två inledande föreläsningarna, ska studenterna ha valt spår: Grupp 1 kommer att följa det "teoretiska" spåret, grupperna 2–5 kommer att följa det praktiska spåret.

Genom hela kursen kommer vi att arbeta med en uppsats, varje student ska välja ett ämne att skriva om, och ska under kursens gång lämna in preliminära versioner av sina rapporter som vi på övningar kommer att diskutera ur olika aspekter. Studenterna på det "teoretiska" spåret förutsätts arbeta mer självständigt med sina rapporter men ska istället lämna in hemuppgifter med annat innehåll. Den slutliga rapporten kommer sedan att bestämma betyget på kursen utifrån en bedömning av dess språk, innehåll, typografi och den muntliga presentationen.

Hederskodex för Nadas kurser.

Lärare


Per-Anders Forstorp, kursansvarig, ansvarig för grupp 1 & 2,
forstorp@kth.se, 08-790 6680
Arild Jägerskogh, föreläsare,
arild@nada.kth.se, 08-790 9177
Richard Nordberg, ansvarig för grupp 5,
richard@lib.kth.se, 08-790 9645
Thomas Oredsson, föreläsare
Chiara Rossitto, föreläsare,
chiara-1@nada.kth.se, 08-790 9278
Björn Thuresson, ansvarig för grupp 3 & 4,
thure@nada.kth.se, 08-790 9538


 
Sidansvarig: Per-Anders Forstorp