KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1600

2D1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap ht 2006

Praktiska detaljer

Betyg och sånt

Kursen är på fem poäng, vilket fördelas på en godkänd rapport = 2 p, uppgifter godkända och inlämnade i tid samt minst 80% närvaro på lektioner = 3 p. Betyget på rapporten bestämmer betyget på kursen.

Om man saknar någon av de obligatoriska inlämningarna Sammanfattning, Litteraturöversikt, Argument, Råmanus, Rapport, Muntlig presentation av rapport samt Opposition på ngn annans rapport eller har för få närvarotimmar (< 80%) får man skriftliga extrauppgifter. Dessa måste man ha gjort senast en månad efter kursens slut annars får man vänta till omtentaperioden i augusti 2006 då vi tar emot nya kompletteringar. Vad det gäller själva rapporten finns det mer tips och om bedömningen på hemsidan men generellt är det så att om man inte uppfyller de formella kraven på längd, språk, innehåll kan man få komplettera. Dock får man i så fall inte mer än betyget 3.

Att registrera sig på kursen

För att vi ska kunna bokföra era resultat måste ni registrera er för kursen. Detta utförs genom att logga in på my.nada.kth.se och där utföra kommandona

res checkin komm06
course join komm06
res kommer att fråga vilken grupp du tillhör. De som avser att läsa det teoretiska spåret ska ange 1 som gruppnummer. Övriga fördelar sig i alfabetisk ordning enligt:
A–E: 2
F–K: 3
L–P: 4
Q–Ö: 5

Ni ska ha registrerat er i res senast 2006-09-11.


 
Sidansvarig: Per-Anders Forstorp