Nada

OBS!!!

Denna sida finns endast för arkivsyften.

Den nya sidan finns på http://www.csc.kth.se/DM1578

KursPM

2D1575 - Programsammanfattande kurs i Medieteknik,
4 poäng (1 poäng per läsår)

Aktuell kursomgång: 05/06

Kursansvarig: Universitetslektor Daniel Pargman
Datorpostadress: pargman@kth.se

Kursassistent: Universitetslektor Per-Anders Forstorp
Datorpostadress: forstorp@kth.se

Studiehandbokstexten på svenska och engelska.

Årets tema och kursens upplägg

Årets omgång av den programsammanfattande kursen har temat "skolning". Nedan följer en beskrivning av kursens innehåll (som beror på temat och som förändras varje år). Därefter följer en beskrivning av kursens form (som i huvudsak är oförändrad jämfört med förra året. Allra längst ner finns en lista på förändringar i kursens upplägg sedan föregående året.

Kursens innehåll (2005/2006)

Året tema - skolning

Som samhällsvarelser genomgår vi olika stadier av fostran, ibland med tvång och ibland utan. Vi lever i familjer, odlar vänskaper och kultiverar intressen för till exempel idrott, musik och konst. I dessa sammanhang fostras vi på ett särskilt sätt och ofta utan att tänka på det. Samtidigt är vi också skyldiga att gå i skolan – en plats som skapar gemenskap och tar ansvar för att kunskaper förmedlas. I Sverige har olika skolformer genomgått en snabb tillväxt under de senast 20 (och 50 och 150) åren.

I våra dagar kan man säga att det finns en idé om ’skolning’ (fostran) som påverkar eller styr våra liv från dess att vi är små (dagis och småskolan) och till dess att vi blir vuxna (gymnasie- och högskoleutbildningar som syftar till ett yrkesliv) . Till och med efter att vi har blivit yrkesverksamma förväntas vi fortsätta att lära oss resten av livet. ’Skolningen’ äger alltså rum i olika sammanhang (inte bara i skolan) och frågan är vad den innebär och hur den kan utformas.

En del kritiker har ifrågasatt skolningen och skolans betydelse. Lär man sig verkligen något? Är det man lär sig vettigt? Kan man inte skrota skolan (i dess nuvarande form) och ersätta den men något bättre eller ordna lärandet på andra sätt? Kan man ersätta skolor med e-lärande? Lärandet och skolningen har också kommit att spela en allt viktigare roll i mediesamhället med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Lärande via TV och dator och på nätet utgör några former av en stor och växande marknad. Vad händer när skolningen blir teknologiserad?

Under detta läsår kommer vi att fokusera på det mångfacetterade fenomenet skolning i dess olika former. Några aspekter av skolning som vi kommer att fördjupa oss i inom den programsammanfattande kursen är:

-    Självreflektion - kan man 'skola' sig själv?
-    Känslomässig intelligens och andra “alternativa” intelligenser
-    Skolningen och kampen om kunskapen
-    Instrumentell kunskap vs. bildning
-    Tvärkulturella studier av skolning – hur lärde man sig förr och hur lär man sig "där borta"?

Schema HT 2005 - VT 2006

Vecka Dag Tid Sal Föreläsare/värd/ansvarig Ämne Litteratur
v 4 Må 23 jan
15-17 D1
Per-Anders Forstorp
Föreläsning 1 - introduktion till skolning + årets prosamkurs
 
v 7
Må 13 feb
13-15
Studion (Learning Lab)
Daniel Pargman
Seminarium 1
Plattform + Påbyggnad A
v 8
To 23 feb
13-15
E1
Per-Anders Forstorp
Föreläsning 2 - självreflektion

v 9
Må 27 feb
10-12
Studion (Learning Lab) Daniel Pargman Seminarium 2
Plattform + Påbyggnad B
v 9
Må 27 feb
13-15
Studion (Learning Lab) Daniel Pargman Seminarium 3
Plattform + Påbyggnad B
v 9
To 2 mars
13-15
SVG
Per-Anders Forstorp Föreläsning 3 - intelligens och IQ-test

v 12
Må 20 mars
10-12
Studion (Learning Lab) Daniel Pargman Seminarium 4
Plattform + Påbyggnad A
v 12
Må 20 mars
13-15
Studion (Learning Lab) Daniel Pargman Seminarium 5
Plattform + Påbyggnad A
v 13
To 30 mars
15-17
SVG
Per-Anders Forstorp / Lars Ingelstam
Föreläsning 4 - kampen om kunskap

v 14
Må 3 april
10-12
Studion (Learning Lab) Daniel Pargman Seminarium 6
Plattform + Påbyggnad B
v 14
Må 3 april
13-15
Studion (Learning Lab) Daniel Pargman Seminarium 7
Plattform + Påbyggnad B
v 14
To 6 april
15-17
E1
Per-Anders Forstorp Föreläsning 5 - instrumentell kunskap och bildning

v 18
To 4 maj
15-17
SVG
Per-Anders Forstorp Föreläsning 6 - tvärkulturella studier av skolning

v 19
Må 15 maj
10-12
Studion (Learning Lab) Daniel Pargman Seminarium 8
Plattform + Påbyggnad A
v 19
Må 15 maj
13-15
Studion (Learning Lab) Daniel Pargman Seminarium 9
Plattform + Påbyggnad A
v 21
On 24 maj
13-16
Q1
Slutredvisning av 4:ornas stora projektkurs, "framtidens utställningar"


v 22
Må 29 maj
10-12
Studion (Learning Lab)
Daniel Pargman
Seminarium 10
Plattform + Påbyggnad B


Kursens form

Kursen består av en serie föreläsningar samt ett antal litteraturseminarier (se schemat ovan). Alla aktiviteter i kursen är gemensamma för alla årskurser.

Föreläsningar

Varje student måste vara med på minst två föreläsningar av de sex schemalagda (men man får förstås vara med på flera). Som student skriver man upp sig på de närvarolistor som cirkulerar i samband med föreläsningen. Vi ser gärna att man som student är med på introduktionsföreläsningen i januari (se schemat ovan).

Litteraturseminarier

Varje student ska vara med på ett litteraturseminarium under vårterminen. Teckningslistor för alla litteraturseminarier (se schemat ovan) kommer att finnas mitt emot brevfacken i Learning Lab (mellan Syd-Västra Galleriet och Syd-Östra Galleriet). Skriv upp dig på det seminarietillfälle du vill vara med på. Det finns en gräns på max 40 deltagare/tillfälle. Ofta kommer det få studenter till de första tillfällena och väldigt många till terminens sista tillfällen - välj därför gärna att delta på ett semianrium tidigt under teminen.

OBS! Förutom att alla läser samma plattformstexter finns det två olika påbyggnadstexter. Titta i schemat ovan för att ta reda på vilken påbyggnadstext du ska köpa och läsa för att förbereda dig inför litteraturseminariet!

Kurslitteratur

Det går att köpa kurskompendierna på NADAs studentexpedition (bottenplanet i hus E - Osquars Backe 2) från måndagen den 12 december. Det finns tre kompendier (Plattform - Påbyggnad A - Påbyggnad B) och priset ligger runt 60 kronor för plattformen och 40 kronor styck för påbyggnad A respektive B. Varje kompendium innehåller lite mer än 100 sidor text, plattformen innehåller dessutom två noveller som anknyter till årets tema. Kompendierna innehåller den litteratur vi kommer att diskutera på litteraturseminarierna. Årets litteratur är mer noggrannt utvald än tidigare - det finns garanterat texter som berör och väcker tankar hos varje enskild person - du får pengarna tillbaka i annat fall!

Essä

Varje student ska skriva en essä innan man går på ett litteraturseminarium och lämna in den i samband med seminariet för att få vara med. Här finns instruktionerna för essän. Förutom instruktionerna kan du ladda ner en essä-mall här och utgå från den när du ska skriva din essä.


Återkoppling på essän

Nytt för i år är att vi har valt ut ett antal essäer från föregående år som vi tyckte var bra och som speglade bredden av texter om "underhållning". Dessa har vi samlat i ett dokument där Daniel Pargman och Per-Anders också kort kommenterar varje essä. Ladda ner och läs dessa utvalda essäer från förra året för nöjes skull. Eller läs dem för att ha förlagor och för att få inspiration inför att du ska skriva din egen essä under våren.

Även efter årets omgång kommer vi att välja ut essäer vi tycker är bra, fråga om tillåtelse och sedan samla dem i ett dokument som kommer att publiceras på kurshemsidan.

Kursfordringar (examination)

För att få godkänt på kursen måste du:

Hjälp, jag saknar poäng, vad kan jag göra?

Det dyker upp studenter som av olika anledningar saknar ett eller flera poäng i kursen. Vissa fullföljde inte kursen under det föregående året, andra var utomlands eller bytt till Medieteknik-programmet från något annat program (och så vidare).

För er som av olika anledningar saknar poäng finns det en möjlighet att ta ett "extra" poäng under årets kurs genom att:

OBS! Det går inte att lämna in en essä som utgår från något ämne från tidigare år.
OBS! Det går inte att få en poäng "på beställning". Inte ens för att det är enda poängen som saknas för att kunna ta ut examen!


Förändringar sedan läsåret 2004/2005

För de studenter som läst kursen tidigare (som går i årskurs 2-4) kan det vara intressant att se vilka förändingar som skett sedan förra året:^ Upp till Nadas kurser.


Sidansvarig: <pargman@kth.se>
Senast ändrad 3 oktober 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>