Laboration 4:
Introduktion till Javascript (2 - 6 poäng (prel, peket kommer uppdateras något))

Programmering av Interaktiva Medier (4k1525), HT 2000
 

Gruppindelning

Laborationen genomförs i grupper om en eller två personer.

Examination

Laborationen ska redovisas i datasal vid något av handledningstillfällena. en bonuspoäng.

Genomförande

 

 

 

Kursens hemsida