Nada

2D1525, Programmering för interaktiva medier
Laboration 3: XSL-FO
Laborationspäng: 4-11

 

Förberedelser 

Översikt 


I denna laboration ska lära dig XSL-FO samt att använda XSLT för att generera XSL-FO. Den genererade koden används sedan för att skapa pdf-filer. XML-filen som ska transformeras är "A Midsummer Night's Dream" av William Shakespeare.

Observera att XSL-FO är både en omfattande och relativt ny rekommendation. Därför är det viktigt att ni använder befintliga referenser och sökmotorer för att hitta information om det ni behöver göra. http://www.google.com, http://groups.google.com och http://www.w3.org/Style/XSL/ och http://www.w3.org/TR/xsl/ är alla bra källor till visdom. http://www.w3.org/Style/XSL/TestSuite/contrib/FOP/testsuite.html innehåller många exempel och de pdf-resultat de genererar. 

Denna sök-del anses vara en del av laborationen eftersom det ofta är så man söker information när man kommer ut i verkligheten.

Poäng 

Laborationen har en flytande poängskala beroende på hur exakt man lyckas efterlikna måldokumentet. Om man uppfyller minimikraven erhålles 2 poäng. Om man exakt lyckas återskapa måldokumentet erhålles 9 poäng. Till detta kommer 2 bonuspoäng om laborationen redovisas senast 2001-10-15.
 

Uppgiften (2 - 9 p) 


Logga in på pub.gt.kth.se och skapa en arbetskatalog och kopiera över startfilerna med kommandona:

mkdir ~/public_html/2D1525/lab3
cp /home0/courses/2D1525/lab3/* ~/public_html/2D1525/lab3
cd ~/public_html/2D1525/lab3
Det finns ett litet program som genererar pdf-filer utifrån en xml-fil och en xsl-fil avsedd att generera fo-kod utifrån xml-filen. Testa att köra kommandot
 
xml2pdf mid-short.xml mid.fo.xsl out.pdf
Nu ser du numren på de sidor som genereras och om inga fel uppstår (vilket det inte ska göra innan du börjar modifiera filen (och förhoppningsvis inte då heller)) skapas nu två filer: tmp.fo som innehåller fo-koden samt out.pdf vilket är motsvarande pdf-fil.

Om du endast vill utföra en XSLT-tranform (utan att generera en pdf-fil) skriver du:
 

xslt mid-short.xml mid.fo.xsl output.fo
Där output.fo är namnet på vilen du vill ska genereras.
 
1. Börja modifiera filen mid.fo.xsl med målet att slutresultatet ska se ut så här.
Du väljer som sagt var själv ambitionsnivå, men du måste åtminstone få försätts-sidan att se bra ut samt brödtexten att ha två kolumner och någorlunda korrekt utseende vad gäller radfall, fontstorlek och marginaler.

Filen party.dtd kan vara bra att titta på för att snabbt få en översikt över xml-strukturen.

Bilden som används heter shakespeare.jpg, texterna "By William Shakespeare" och "Volume I Book IX" finns inte i XML-dokumentet utan de får ni hårdkoda in i stylesheetet.

mid-short.xml innehåller en kortare variant av pjäsen som kan vara bra att använda för att det ska gå snabbare under utveckning. midsummerdream.xml är dock den fullständiga pjäsen vilken innehåller problemet att få "ACT"-rubrikerna på rätt ställen.
 

 

^ Upp till Nadas kurser.
Sidansvarig: <bjornh@kth.se>
Senast ändrad 4 oktober 2001

Valid XHTML 1.0!