Nada

2D1525, Programmering för interaktiva medier, 4 poäng

Aktuell kursomgång: period 1-2 01/02

Kursledare: Björn Hedin
Datorpostadress(er): bjornh@nada.kth.se

Studiehandbokstexten på svenska och engelska.

Kursutvärdering 2000/2001
Kursomgång 2000/2001


| Kursinnehåll | Kursupplägg | Kursfordringar |Kurslitteratur | Undervisningstillfällen | Laborationer |Studiebesök | Tentamen | Betyg | Kursansvarig | Lärare | Kursexpedition

Kursinnehåll | Upp

Kursen skall ge övergripande kunskap om utbredda metoder som används för nätbaserade interaktiva och statiska medier. Förståelse skall skapas för användningsområden, möjligheter och begränsningar med olika tekniker. 

En stor del av kursen används för dynamisk flerkanalspublicering med XML-baserade metoder.

Under kursen kommer några programmeringsspråk ytligt att gås igenom, men de är huvudsakligen hjälpmedel för att illustrera mer generella principer. Dock ges möjligheter att fördjupa sig för den intresserade.

Kursupplägg | Upp

Kursen innehåller föreläsningar och  laborationer/projekt. Kursen innehåller preliminärt:  (ämnen inom parentes är ej obligatoriska men kan ge bonuspoäng
 • XML inklusive XML Schemas
 • Sökning i XML-strukturer: XPath
 • Transformer av XML: XSLT
 • Transformer för PDF-generering: Formatting objects
 • XML för mobila enheter: WAP/WML
 • System för flerkanalspublicering
 • Metadata för media
 • Dynamiskt klientbaserat webinnehåll: Javascript
 • Dynamiskt serverbaserat innehåll med CGI och databaser: Python
 • CSS
 • DOM/SAX
 • Validering

Kursfordringar | Upp

Godkända laborationer, inlämningsuppgifter och projekt (LAB1; 4p.)

Kurslitteratur | Upp

 • Under kursen utdelat material (Kursbunt, : ca 50:-) 
 • XML in a nutshell av Elliotte Rusty. ISBN 0596000588, O'Reilly & Associates. Finns på kårbokhandeln (ca 400:-) eller på nätet ca 300:-(sökningen kan ta en minut).
Undervisningstillfällen | Upp
Ämnena är ännu preliminära men tiderna och salarna är spikade.
Vecka  Dag Tid       Plats  Vem  Ämne  Övrig info 
v. 36 Ti 4/9 09-12 P11  BH Intro, översikt, XML, DTD Kap. 1-3. 1_xml.pdf
v. 36 To 6/9 09-12  P11  BH Namespaces, XML Schemas Kap. 4 + tutorial 2_namespaces.pdf 2_xmlschemas.pdf 2_xmlschemaprimer.pdf inlämningsuppgift utdelad (på papper).
v. 37 Må 10/9  13-17 Datasalar  BH Lab Lab 1
v. 37 To 13/9  10-12  P11  BH Mönstermatchning/CSS 3_css.pdf Kap. 12
OBS tiden!
v. 38 Ti 18/9 09-12 P11 BH XPath/XSLT Kap. 8-9 4_xslt.pdf
v. 38 To 20/9 08-12  Datasalar BH Lab Lab 2
v. 39 Ti 25/9 08-12 Datasalar BH Lab  
v. 39 To 27/9 09-12  P11 BH XLink/XPointer Kap. 10-11 FLYTTAD!
v. 40 Ti 2/10 09-12 P11 BH Xlink/Xpointer/XSL-FO Kap. 10, 11, 13 5_xlinkfo.pdf
v. 40 To 4/10 08-12  Datasalar BH Lab Lab 3
v. 41 Ti 9/10  09-12 P11  BH Javascript Tutorial
v. 41 To 11/10 09-12  P11 BH DOM/SAX Kap. 16-17
v. 42 Må 15/10 13-17 Datasalar  BH Lab Laboration 4: JavaScript
v. 42 On 17/10 08-12  Datasalar BH NewsML, MPEG7, Parallellpublicering  
v. 44 To 1/11 13-17 Datasalar BH Projekthandledning
v. 45 To 8/10 13-17 Datasalar BH Projekthandledning
v. 46 To 15/11 13-17 Datasalar BH Projekthandledning
v. 47 To 22/11 13-17 Datasalar BH Projekthandledning
v. 48 To 29/10 13-17 Datasalar BH Projekthandledning
v. 49 To 6/12 13-17 Datasalar BH Projekthandledning
v. 50 Ti 11/12 08-12 P11 BH Projektredovisning

Laborationer | Upp

Kursen innehåller ca en laboration per delmoment. Några av dessa kan användas i det avslutande projektet. 

Inlämningsuppgifter | Upp

Inlupp 1 delas ut den 6/9

 
  Projektbeskrivning (uppdaterad 2001-11-13)

Studiebesök | Upp

Inga studeibesök inplanerade. 

Tentamen | Upp

Ingen tentamen

Betyg | Upp

Godkända laborationer, inlämningsuppgifter och projekt (LAB1; 4p.)

På varje delmoment (laborationer, inlämningsuppgifter, projekt) kan ett antal poäng fås. Några delmoment har olika nivåer som ger olika antal poäng. Dessutom ges bonuspoäng om delmomentet redovisas (och sedan godkänns) senast ett visst datum. För godkänt krävs godkänt på samtliga delmoment samt en sammanlagd poängsumma på 50p. För betyg 4 krävs en poängsumma på 65 poäng och för 5 krävs en poängsumma på 80 poäng. Maximalt antal poäng är 100. 

Kursansvarig | Upp

BH Björn Hedin bjornh@kth.se 08 - 790 69 90

Lärare | Upp

BH Björn Hedin bjornh@gt.kth.se 08 - 790 69 90

Kursexpedition | Upp

NADAs kursexpedition används. exp@nada.kth.se

^ Upp till Nadas kurser.
Sidansvarig: <bjornh@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 september 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>

Valid XHTML 1.0!