bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Laborationer

Kursnamn

Då det i labb-beskrivningarna står KURSNAMN, menas datkom06.

Deadline:

Om samtliga laborationer är godkända senast 2006-05-15 00:01 erhålles två (2) bonuspoäng på tentan.

Övrigt

Labbarna går även att göra från andra datorer/datasalar. Detta kräver en ssh-klient samt internetuppkoppling. Gratis ssh-klienter är t.ex:
  • Putty för windows
  • MacSSH för mac
  • På unix-burkar används t.ex. openssh.
  • GLÖM INTE ATT KÖRA SSH (port 22) OCH INTE TELNET (port 23)
Sidansvarig: Inge Frick <inge@nada.kth.se>
Uppdaterad 2006-03-24