Kursanalys för 2D1522 Datorteknik och -kommunikation, VT 2005

Kursdata

Mål

Kursens avser att ge grundläggande kunskaper i datorteknik och datorkommunikation med tyngdpunkt på praktisk tillämpning av kunskaperna. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna planera och implementera informationssystem och ha den nödvändiga grunden för att kunna gå vidare inom nätverksbaserad programmering.

Sammanfattning

Kursen fungerade väl. Att kursen samläses med 2D2051, Databasteknik och datorkommunikation, 5 poäng gav inga problem.

Examination

Traditionell tentamen med betyg 3-5 samt godkänt på laborationsmomentet. Laborationerna kunde även ge bonuspoäng på tentan, något de flesta utnyttjade vilket var positivt.

Kurslitteratur

Eftersom kursen är av översiktskaraktär och innehåller många skilda moment är det mycket svårt att hitta kurslitteratur som täcker hela området. Kursboken täcker en del av kursinnehållet. Boken kompletteras med relativt fullständiga föreläsningsanteckningar samt kompendier. Det är inte helt lyckat med denna lösning men tills en bra kursbok dyker upp är det nog den bästa lösningen.

Elevsynpunkter

Har tyvärr inte genomfört någon enkät men vi har fått flera positiva synpunkter från elever. Eleverna brukar tycka att kursen är intressant men att laborationerna är arbetsamma.

Kursens belastning för eleverna

Belastningen för "normalstudenten" är normal. Tentamen är relativt lätt, men laborationerna kräver en hel del arbete.

Förkunskaper

Elevernas förkunskaper har räckt till.
Last modified 2006-06-01 07:50:44 CEST
Inge Frick < inge@nada.kth.se>