Nada

2D1522 Datorteknik och -kommunikation, 4 poäng

Föregående kursomgång: Period 4 03/04

Aktuell kursomgång: Period 4 04/05

Kursen samläses delvis med 2D2051 Databasteknik och datorkommunikation, 5 poäng

Kursledare: Inge Frick
Datorpostadress: inge@nada.kth.se

Studiehandbokstexten på svenska och engelska.

Senaste Nytt!

Kursanalysen för kursen finns här.

Omtentamen måndag 29 augusti 08-13 i sal Q36

Kursinnehåll

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i datorteknik och datorkommunikation med tyngdpunkt på praktisk tillämpning av kunskaperna. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna planera och implementera informationssystem och ha den nödvändiga grunden för att kunna gå vidare inom nätverksbaserad programmering med fokus på www.

Kursupplägg

Kursen delas in i två huvudområden med olika föreläsare. Laborationer ges i anslutning till dessa moment.

Utdelade föreläsningsanteckningar

Fylls på så småningom.

Undervisningstillfällen

Vecka Dag Tid Plats Vem Ämne Övrig info
14 4/4   9-12 V1 IF Kursadministration.
Routing, URL, dns, TCP/IP, UDP, nätverk, subnät, portar, protokoll, multicast
14 6/4 13-16 D3 IF Unix
15 11/4   9-12 V1 IF XML XML.pdf
15 12/4   8-12 Röd+Orange IF Laboration 1
15 13/4 13-16 D3 KL, SD Databaser 1
15 14/4 13-17 Röd IF Laboration 1
16 18/4   9-12 V1 KL, SD Databaser 2
16 20/4 13-16 D3 KL, SD Databaser 3
16 21/4 13-17 Gul+Brun KL, SD Laboration 2
16 22/4 13-17 Röd KL, SD Laboration 2
17 25/4   9-12 V1 IF Säkerhet: htaccess, krypto, brandväggar, inetd, tunnling, ssh, kerberos
17 27/4 13-16 D3 IF Webprogrammering: CGI, MIME, XHTML, http, webservrar, formulär, error_logg
17 28/4   9-12 V1 IF *sp-språk, PHP, file-uploads, PHP+databaser med Informix, mail, smtp, pop, sessioner, Cookies, hidden fields
17 28/4 13-17 Gul IF Laboration 3
18 2/5   8-12 Röd IF Laboration 3
19 9/5 13-17 Röd+Orange IF Laboration 3
19 10/5   8-12 Röd IF Laboration 3
19 11/5 13-17 Röd+Orange IF Laboration 3
19 12/5   8-12 Röd IF laboration 1 - 4 Uppsamlingslabtillfälle
19 12/5 13-17 Röd+Orange IF laboration 1 - 4 Uppsamlingslabtillfälle
20 18/5 13-16 D3 IF Repetition

Adresser:

BrunOsquars Backe 2, 2 tr
OrangeOsquars Backe 2, 2 tr
RödOsquars Backe 2, 2 tr
GulOsquars Backe 2, 2 tr
D3Lindstedtsvägen 5, bv
V1Teknikringen 76 1tr
V2Teknikringen 76 2tr

Lärare

IF:Inge Frick, inge@nada.kth.se, 08-7906956, Osquars Backe 2, Lindstedtsvägen 3, rum 1437
KL: Kjell Lindqvist, kjellq@nada.kth.se, 08-7906276
SD: Serafim Dahl, serafim@nada.kth.se, 08-7906276

Kurslitteratur

Läsanvisningar

Boken

KapitelAntal sidor
1.53
3.1 - 3.316
3.6 - 3.89
4.76
7.4 - 7.54
8.1 - 8.524
9.1 - 9.322
10.112
12.2 - 12.32
Summa95
För sista labben är även kapitel 4-7 samt 8.7 bra, men på själva tentan kommer det inte vara några knepiga syntaxfrågor om detaljer i själva språket PHP.
Kapitel 2 och 11 ingår inte alls

Laborationer

Kursnamn

Då det i labb-beskrivningarna står KURSNAMN, menas datkom05.

Deadline:

Om samtliga laborationer är godkända senast 2005-05-20 00:01 erhålles två (2) bonuspoäng på tentan.

Tentamen

Fredag 27 maj 08-13 i salar Q31 - Q34

Omtentamen

Omtentamen sker i slutet av sommaren

Extentor

Betyg

Godkänd tentamen och godkända laborationer krävs. Laborationer inlämnade i tid (senast 2005-05-20 00:01) ger två bonuspoäng på tentan.
Maxpoäng = 60 + bonuspoäng

Övrigt

Labbarna går även att göra från andra datorer/datasalar. Detta kräver en ssh-klient samt internetuppkoppling. Gratis ssh-klienter är t.ex:
^ Upp till Nadas kurser.
Senast ändrad: 2006-05-31 17:25:20 CEST
Inge Frick < inge@nada.kth.se>