Kontakt  
     
    Nada / Nadas kurser /Nadas kurser för BIKLMV /2D1521  
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   


2D1521 Kommunikation och information vt 2006

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Gripsrud, Jostein (2002) Mediekultur Mediesamhälle. Göteborg: Daidalos

Mackey, Hugh och Tim O'Sullivan (1999) The Media Reader: Continuity and Transformation. London: Sage (i urval)

Kompendium med texter av Adorno & Horkheimer, Boëthius, Chatteron & Holland, Geertz, Grossberg och Klein (finns att köpa på Nadas studentexpedition)

 


Sidansvarig: forstorp@kth.se
Uppdaterad: 2005-12-07