Kontakt  
     
    Nada / Nadas kurser /Nadas kurser för BIKLMV /2D1521  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


2D1521 Kommunikation och information vt 2006

Allmän kursbeskrivning

I denna kurs introduceras och problematiseras centrala företeelser och begrepp som är förbundna med kommunikation, information, representation och medier. Kursen eftersträvar att förmedla en vid syn på kommunikation både som produkt och som ett antal kulturella verksamheter och processer. Syftet med kursen är att introducera dessa synsätt och vad de har för fördelar och begränsningar i relation till andra synsätt.

Kursen är dels en del av kompetensinriktningen Publiceringsteknik (PUB), dels en del av kompetensinriktningen Affärsutveckling och medieteknik (AFM). Kursen ges under period 3.

Kursansvarig

Kursansvarig och kursledare för denna kurs är Per-Anders Forstorp, fil dr och docent i kommunikation (Linköping 1992), lektor i kommunikation på Skolan för datavetenskap och kommunikation (f.d.Nada) (från 1999). Min forskning handlar om moralisk och politisk kommunikation samt om kommunikation i olika utbildningskontexter. Jag träffas säkrast i samband med undervisningen. Mitt tjänsterum finns på Lindstedtsvägen 3, plan 6, rum 1630. Mailadressen är forstorp@kth.se och telefonen 08-790 66 80 och jag träffas enligt överenskommelse). Under läsåret arbetar jag halvtid med forskning.

 


Sidansvarig: forstorp@kth.se
Uppdaterad: 2005-12-07