Laboration 5: streaming

I denna laboration ska du få testa hur en streamingserver fungerar, i detta fall Darwin Streamingserver (ungefär samma sak som Quicktime Streaminsgserver) från Apple. Den är gratis och finns för Mac OS X och Linux. Laborationen i sig tar inte så lång tid men du bör läsa igenom länkarna noggrant eftersom det kan vara till hjälp på streamingfrågan på tentan.

Gruppindelning


Laborationen genomförs i grupper om en eller två personer.

Plats och tid


Handledning sker i publiceringstekniks datasalar på DKV31b (kortsidan av P-huset). Det är tekniskt möjligt att jobba hemifrån, men i praktiken är det väldigt svårt då det kräver QuickTime pro som inte är gratis. Det är också stora filer ni jobbar med och dessa ska dessutom flyttas över till en unixserver vilket inte är helt trivialt, så i praktiken bör ni nog sitta i våra datasalar.

Tillvägagångssätt

Laborationen kan endast utföras på macarna eftersom de är de enda som har quicktime pro installerat.

Börja med att läsa igenom följande länkar:

Leta sedan reda på QuickTime player på macen. Öppna den och kör sedan "File->Open URL in new player..." och skriv in http://pub.gt.kth.se/~bjornh/thx_parody.mpg

Ovanstående hämtar hem filen via http, vilket alltså inte är ett streamat protokoll. http hämtar enbart hem en fil och det finns inga möjligheter att "spola framåt" förrän nedladdningen kommit till den punkten man vill spola fram till.

Uppgift 1

Följ sedan instruktionerna från länkarna ovan och spara filen dels som en "fast-start" fil (döp den till thx_parody_faststart.mov) och dels som en "hintad" fil (thx_parody_hinted.mov). OBS! Ta tid på hur lång tid konverteringen tar för respektive fil.

Logga sedan via chooser->(appletalk, gt.kth.se, pub) in på pub.gt.kth.se med de användarnamn och lösenord du använt tidigare i kursen. Välj volymen med ditt användarnamn. Om du öppnar volymen som monterats på skrivbordet ser du nu en katalog som heter "public_movies". I denna kan du lägga filerna du just skapat. Därefter är de åtkomliga för den streamingserver som körs på pub.gt.kth.se. URLarna blir i stil med:
rtsp://pub.gt.kth.se/ditt-användarnamn/thx_parody_hinted.mov

Rtsp är alltså ett streamat prodokoll. Jämför nu att öppna de tre olika URLarna. Observera att URL 2 inte bör fungera.
http://pub.gt.kth.se/~bjornh/thx_parody.mpg
rtsp://pub.gt.kth.se/ditt-användarnamn/thx_parody_faststart.mov och
rtsp://pub.gt.kth.se/ditt-användarnamn/thx_parody_hinted.mov

Testa att spola framåt filmen till nära slutet precis när filmen i URL 1 och URL 3 börjar spela upp. Notera skillnaderna.

Fråga 1:

Förklara de olika uppträdanden som de olika URLarna har när du testar att spola framåt. Varför fungerar inte URL nummer 2?

Uppgift 2:

Gör, enligt instruktionerna i länkarna ovan, en enkel html-sida med en "embeddad" streamad film.

OBS! Eftersom webläsare i sig inte förstår rtsp-protokollet går det inte att direkt i en websida ha en href till en rtsp-url. Då startar en extern spelare istället. Det man måste göra istället är att skapa en en referensfil som man öppnar med vanligt http-protokoll. I referensfilen finns däremot länken till rtps-urlen. Gör så här:

Ladda hem verktyget MakeRefMovie från http://developer.apple.com/quicktime/quicktimeintro/tools/

Öppna den och skapa en ny fil som heter thx_parody_ref.mov
Välj sedan movie->add url och skriv in den fullständiga sökvägen till rtsp-urlen till din hintade fil (oj vilket fikonspråk det här är).

Spara sedan filen i din public_html-katalog (obs! Inte public_movies).

Ange slutligen urlen http://pub.gt.kth.se/~ditt-användarnamn/thx_parody_ref.mov i embed-taggen i din html-fil.

Avsluta med att försöka förstå det du just har gjort.

Placera websidan någonstans i din public_html-mapp. Testa att öppna den i Explorer.

Uppgift 3:

Gör slutligen två enkla smilfiler som kan öppnas från Quicktime Player. Om du inte kommer ihåg hur man gör kan du konsultera SMIL-labben. Den ena filmen ska peka på URLen http://pub.gt.kth.se/~bjornh/thx_parody.mov, den andra filmen ska peka på den streamade hintade filen med urlen i stil med rtsp://pub.gt.kth.se/ditt-användarnamn/thx_parody_hinted.mov.  Notera skillnaden när du spelar upp en streamad fil jämfört med en icke-streamad fil från ett smil-dokument.

Gå även in på administratörswebsidan för streamingservern på adressen http://pub.gt.kth.se:1220/ och skriv in "avm02" för inloggning och lösen. Ändra INTE på några inställningar, men gå kolla däremot igenom alla de olika länkar som finns. Titta sedan under rubriken "Connected users". Öppna sedan de båda filerna, en i taget, och kör dem. När du kör respektive sida går du samtidigt tillbaka till adminwebsidan och klickar på "connected users".

Fråga 2:

I ena fallet dyker din ip-adress upp, i andra fallet inte? Motivera varför det är så.

Redovisning:

Skicka ett mail till bjornh@kth.se med länkarna till de två streamade filerna, till websidan och till html-sidan. Svara även på frågorna. Glöm inte att skriva namn och email på gruppdeltagarna. Det finns ingen deadline för denna uppgift annat än att den måste vara klar när hemtentan lämnas in.

Det behövs INTE skrivas någon rapport på denna laboration.Last modified: 2002-02-06 by bjornh@kth.se