Lab 4: VRML

2D1516 Audio, Video och Multimediaproduktion

Syfte

Ge kännedom om begränsningar och möjligheter i VRML samt grunderna i syntaxen.

Mål:

Efter laborationen ska du kunna göra mycket grundläggande VRML-dokument för hand, samt lägga upp dessa på internet.

Genomförande:

Laborationen genomföres i grupper om ca 1-3 personer

Krav:

En färdig VRML-fil enligt nedan ska läggas upp på lämplig web-area. Därefter ska ett mail skickas till bjornh@kth.se med namnen på gruppens deltagare, samt URL:en till VRML-filen. Alternativt kan wrl-filen skickas som en bilaga i ett mail.

Cortona vrml-viewer

I år används Cortona vrml-viewer, vilken är mycket stabilare än Cosmoplayer som användes tidigare. Tyvärr klarar den inte av textnoder. Laborationerna utföres i första hand på PC-datorer, macarnas Cortonainstallation är inte helt korrekt gjord i datasalarna.
För den som fill labba hemma går det utmärkt. Cortona kan laddas hem från http://www.parallelgraphics.com/products/cortona/

Testkör sedan exemplen på föreläsningen från http://www.nada.kth.se/~lenman/ag/index1.html. Bekanta dig med de olika reglagen som styr navigeringen i modeller, och titta på syntaxen.

En ganska bra tutorial finns här. Tyvärr fungerar inte exemplen eftersom de alla använder sig av en AsciiText-nod, vilket inte stöds av Cortona. I övrigt är det dock en bra tutorial.

 
 
 • UPPGIFTEN
  1. Ni ska göra en VRML-modell av ett lämpligt rum, t.ex. datasalen ni sitter i eller något rum hemma. Tänk på:
   • Att ni använder meter som måttenhet
   • Se tilll att det finns  hål för dörrarna. Fönstren ska vara nästan helt genomskinliga.
   • Väggarna görs lämpligen som Cube-objekt 
  2. Gör minst ett bord i rummet, och gärna någon dator
  3. Använd DEF och USE för att duplicera minst ett objekt
  4. Övrigt såsom texturer frivillligt, men givetvis mycket nyttigt!
  5. Lägg upp dokumentet på en webserver och testa att det fungerar. 
  6. Maila namn på gruppdeltagare samt URL:en (alternativt själva filen som attachment) till mig på bjornh@kth.se.
  7. OBS!!! DET BEHÖVS INGEN SEPARAT SKRIFTLIG RAPPORT PÅ DENNA DEL, UTAN ANVÄND LABBEN SOM HJÄLP FÖR DEN SKRIFTLIGA RAPPORT NI SKA GÖRA OM VRML-FÖRELÄSNINGEN.