Laboration i LightStudio for Windows, LightStudio on Location och SoundStudio

Gruppindelning

Laborationen genomförs i grupper om en eller två personer.

Genomförande

OM NI GÖR LABBARNA PÅ ICKE-SCHEMALAGD TID, KOM IHÅG HÖRLURAR OCH GÄRNA DISKETT.

Dessa laborationer utföres i första hand i datasalarna på DKV31b, men kan även utföras i NT-salarna Volonjären och Terrariet på plan 4 i östra delen av NADA-salarna, förutsatt att man har tillträde dit.

Logga in på Windows NT-datorerna med ditt användarnamn och lösenord. De lösenord som gäller är de som gäller för NT-inloggning på NADA. Dessa kan du kvittera ut på Delphi på Osquars Backe 2 under deras ordinarie öppettider eller den 27/11 från klockan 8 på morgonen. Om du inte kört NT på nada tidigare behöver du förmodligen logga in på my.nada.kth.se via från en Mac via MacTelnetSSH och där byta lösenord med "passwd". Sedan ska det förhoppningsvis fungera.

Programmen ligger under Start->Programs->SVT Interactive Media. De är självinstruerande (men se nedan).
Ni kommer behöva hörlurar, vilket jag har med mig till de schemalagda tillfällena.

Hörlurarna stoppar du in i den övre högtalarutgången på baksidan av datorn, dvs den den mittersta av de tre tänkbara hålen (under mikrofoningången).

Kör och utför sedan programmen i ordningen

  1. LightStudio for Windows
  2. LightStudio on Location
  3. SoundStudio
Upplägget är enkelt. Du går helt enkelt igenom samtliga moment i programmet. I exempelvis LightStudio for Windows lyssnar du först på introduktionen, därefter samtliga moment i "Vad är ljus", därefter tittar du på alla ljussättningar som görs i "Galleriet". Slutligen gör du egna ljussättningar för motsvarande scener (genom att klicka på respektive scen från huvudmenyn.

När du är klar sparar du ditt arbete på diskett. OBS! Välj olika namn för de båda lightstudiolaborationerna, annars skriver de över varandra på disketten. En bra ide är givetvis att kontinuerligt spara arbetet för den händelse att datorn skulle bomba. 

Examination

Redovisningen sker antingen under labtid till Björn eller genom att lämna in en diskett med de gjorda ljussättningarna i mitt fack på DKV 47. Dessutom ska en kort rapport på ca 2 sidor skrivas där ni sammanfattar allt ni lärt er under laborationen. Denna kommer likt andra labrapporter ingå som en del i hemtentan.

Sista momentet på SoundStudio ("The Effects Studio") kan eventuellt sakna en fil som gör att den inte går att köra (så var fallet 2000 i alla fall). Dessutom går det inte att spara något från soundstudio, så där är pappersredovisningen det enda som examineras.


Last modified: 2001-11-26 by bjornh@kth.se

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!