Laboration SMIL

I denna laboration kommer du göra en multimediaproduktion i SMIL vilket är XML-baserat märkspråk för synkroniserad multimedia. Syftet är att du ska få fördjupad insikt i märkspråks användning och uppbyggnad i multimediasammanhang samt få en förståelse för hur synkroniserad multimedia är uppbyggt på en mer generell nivå.

Målet är att du ska kunna publicera internetbaserad synkroniserad multimedia av tekniskt hög kvalitet baserad på SMIL.

Gruppindelning


Laborationen genomförs i grupper om en eller två personer.

Plats och tid


Handledning sker i publiceringstekniks datasalar på DKV31b (kortsidan av P-huset). Det går dock utmärkt att utföra laborationen på någon annan plats och/eller någon annan tid. Problemet kan vara att det kommer ingå stora filer, så någon typ av bredbandsuppkoppling är ett måste.

XML och SMIL: Tillvägagångssätt

Som SMIL-spelare ska du använda RealPlayer från www.real.com. Den finns redan installerad på publiceringstekniks datorer, och förmodligen även på övriga mac- och windowsdatorer på KTH. De modernare varianterna av RealPlayer klarar av att hantera SMIL. Ett problem med RealPlayer är att den fungerar bäst med sina egna format på ljud och video (.rm-filer). Andra format kan också fungera men kan kräva att spelaren uppgraderas med en lämplig plugin. Enligt manualen stöds följande format i RealPlayer 8

:
File Extension: File-type:
RM, RA, RAM RealAudio/RealVideo streamed content
RT RealText streamed text formats
RP RealPix streamed PNG, GIF and JPG ("j-peg") images
PNG, GIF, JPG Stand alone PNG, JPG and GIF images and animated GIFs
MP3 MPEG Layer 3 (audio format)
SWF RealSystem G2 with Flash
SMIL, SMI SMIL files
WAV, AIFF* 'Legacy' sound files—older but prevalent filetypes. (Not fully supported.)
MPG, MPEG Standard MPEG Layer 1 video and Layer 2 audio formats
AVI* Audio/Video Interleave—Microsoft video format
ASF* NetShow files (newer NetShow files may not play correctly)
MID, MIDI, RMI 'MIDI' sound files

*When you play this file type with RealPlayer, you may receive an error such as, Unable to render or xxxx decompressor not found or Missing codec xxxx. These errors occure because the file was created with a codec that is not installed on your computer. You need to download and install the necessary codec to play these files.

Förslagsvis använder ni endast ovanstående format. Om ni absolut vill använda andra mediaformat kan ni se om det finns någon plugin för det formatet genom är att ladda ner filen i fråga, och därefter öppna den från RealPlayer. Om spelaren då frågar om den ska ladda ner en plugin så gör man helt enkelt just det. Observera att presentationen då endast kommer fungera på RealPlayer-spelare med denna plugin installerad.

Uppgiften

Öppna först filen http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1516/lab/lab1/test.smil i RealPlayer för att testa att din realplayer fungerar (filen gör inget vansinnigt häftigt, den visar endast en bild i 5 sekunder). Spara därefter filen i din public_html-katalog på pub.gt.kth.se (det går bra att logga in via väljaren på en mac) eller på någon annan plats där du kan lägga upp webbsidor. Skapa en underkatalog som heter 2D1516 som i sin tur ska innehålla katalogen lab1 där du lägger filen, åtminstone om du lagrar den på pub.gt.kth.se.
Öppna därefter filen från dess nya plats med urlen http://pub.gt.kth.se/~ditt-användar-namn/2D1516/lab1/test.smil. Om allt fungerar bör du få se samma enkla SMIL-presentation.
Gå därefter till http://www.stg.brown.edu/service/xmlvalid/ och kontrollera att SMIL-dokumentet är valid genom att skriva in platsen du lagrade filen i "url-fältet". Du bör få en varning. Denna valideringstjänst kan du använda som "debugger" för att kontrollera att din kod är korrekt.
När du kommit så långt är du redo att börja själva laborationen.

 • Gör ett eller flera smildokument som MINIMALT ska innehålla följande. Det får gärna innehålla betydligt mer).
 • Observera att det ställs krav på att det är en relativt "snygg" presentation. Godtyckligt sammanfogade mediaelement kommer inte att godkännas! Gör en ansträngning för att få en estetiskt tilltalande presentation.

  Ett antal konkreta exempel på hur olika tags kan användas finns på
  http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1516/lab/lab1/exempel/

  Lägg upp dina nya dokument på en webserver (förslagsvis i mappen du nyligen skapade). Dokumenten måste klara valideringstest enligt ovan.
  För att kunna använda valideringstjänsten måste ditt dokument inledas med en fullständig header:

  <?xml version="1.0" ?>
  <!DOCTYPE smil PUBLIC "-//W3C//DTD SMIL 1.0//EN"
  "http://www.w3.org/TR/REC-smil/SMIL10.dtd">

  I själva uppgiften ingår också att finna lämpliga mediaelement. vilket inte är helt enkelt.


  Examination


  Laborationen redovisas på lämpligt redovisningstillfälle i datasalarna, eller med ett email till bjornh@kth.se med namn på samtliga gruppdeltagare och en länk till presentationen. Deadline är 2001-12-07 men det bör gå betydligt snabbare att bli klar.

  Last modified: 2001-11-21 by bjornh@kth.se

  Valid XHTML 1.0! Valid CSS!