ImageMap - turn on images!!!
2D1516 Audio-, Video-, och Multimediaproduktion, 6 p, HT01

| Kursinnehåll | Kursupplägg | Kursfordringar |Kurslitteratur | Undervisningstillfällen | Laborationer | Studiebesök | Tentamen | Betyg | Kursansvarig | Lärare | Kursexpedition

Kursinnehåll | Upp

Kursen innehåller både teoretiskt innehåll och praktiska övningar samt ett antal studiebesök ute "i verkligheten". Exempel på moment som kommer att avhandlas i kursen är fler- och enkamerateknik, radioproduktion, ljud, ljussättning, streaming, nätverksaspekter, VR, digitala produktionsflöden, kodning av stillbilder och video, SMIL, VRML, SVG.

Kursupplägg | Upp

Kursen består av ett antal föreläsningar, laborationer och studiebesök. Kursen avslutas med skriftlig tentamen. Observera att föreläsningar och laborationer huvudsakligen täcker områden som inte gås igenom i böckerna, men att tentamen huvudsakligen baseras på innehållet i böckerna.

Kursfordringar | Upp

 • Obligatirisk närvaro vid studiebesök.
 • Kortare skriftliga rapporter om studiebesök och laborationer (1 sida/studiebesök, 2 sidor för heldagslaborationer), 1 sida från vissa gästföreläsningar i vår.
 • Godkända laborationer och inlämningsuppgifter (LAB1; 4p).
 • Tentamen (TEN1; 2p)

Kurslitteratur | Upp

 • Kursbunt, ca 150:-
 • Multimedia Över Nätverk : Ljud Och Video Över Internet (titel), Gulliksson, Håkan/Lindström, Jakob (författare),  Häftad (bindning), ISBN 9144015534, Studentlitteratur AB (förlag), 2000 (utgivningsår). Kostnad ca 400:- på Kårbokhandeln. Billigast på nätet på AdLibris för 386:- + 25:- frakt 
 • The Filmmaker's Handbook (titel), Ascher, S. (författare), Paperback (bindning), ISBN 0859652939, Plexus Publishing (förlag), 200009 (utgivningsår). Kostnad ca 300:- på kårbokhandeln. Billigast på nätet på Internetbokhandeln för 248:- + 25:- frakt
 • Undervisningstillfällen (kan ändras)| Upp
   
  Vecka  Dag Tid  Plats  Vem  Ämne  Övrig info 
  v. 44 Må 29/10 09-12 P11  BH Intro, översikt, media, multimedia, videokodning  
  v. 44 To 1/11 09-12  P11  BH Multimedia över nätverk
  v. 45 Må 5/11  09-12 P11 AJ Introduktion rörlig bild

  V. 45 To 8/11 09-12 P11 AJ Ljud

  v. 46 Må 12/11  09-12 P11 AJ Video
  v. 46 Ti 13/11 09-17 GR1:P11, GR2:TV-studion, Lindstedtsvägen 5, 6tr JN/SP
  Laboration
  GR1: Enkamera
  GR2: Flerkamera
  GR3: -
  GR1: Klädsel enligt väder 
  v. 46 To 15/11 09-12 P11 BH
  Synkroniserad multimedia:SMIL
  Vektorbaserad grafik:SVG
   
  v. 47 Må 19/11 09-12 Datasalar
  BH
  GR1: Laboration SMIL
  GR2: -
  GR3: -
   
  v. 47 To 22/11 09-17 GR1:TV-studion,
  GR2-3:Datasalar
  SP/
  GR1: Lab Flerkamera
  GR2-3: Lab SMIL
  OBS! Tiden 
  v. 48 Må 26/11  09-17 GR1:Datasalar
  GR3:TV-studion
  SP/JN
  GR1: SMIL, Datasalar (DKV 31b) 9-12
  GR2: -
  GR3: Flerkamera, TV-studion 9-17

  v. 48 Ti 27/11 08-12 Datasalar BH GR1:Lightstudio/Soundstudio
  GR2:-
  GR3: SVG
  OBS!
  Tiden
  v.48
  Ti 27/11
  13-17
  Datasalar
  BH
  GR1: SVG
  GR2: Ligtstudio/Soundstudio
  GR3: -

  v. 48 To 29/11 08-12 Datasalar
  BH
  GR1:-
  GR2: SVG
  GR3: Lightstudio/Soundstudio
  OBS!
  Tiden
  v. 49 Må 3/12 09-12  Sveriges Radio
  BH
  Studiebesök Sveriges Radio
  GR1 + GR2a 09.00-10.30
  GR3 + GR2b 10.30-12.00
  Var där 10 minuter innan! Adressen är Oxenstiernsg. 20. Glöm inte att ni ska skriva en rapport på ca 1 sida!!!
  v. 49 Fr 7/12  09-11 P11 Alex Jonsson
  Streaming grunder
  OBS!!! Ändrad tid!!!
  v. 50 Ti 11/12 13-16 Datasalar BH
  Streaming laboration
  INSTÄLLD
  v. XX-YY  Vårens schema ännu inte lagt
  Ca 44 timmar under period 3 

  VT 2002
  Vecka  Dag Tid  Plats  Vem  Ämne  Övrig info 
  v. 4 Må 21/1 13-16 P11  GT
  3D ***
  v. 5 Må 28/1 13-16  P11  GT
  Realtids-3D/Dataspel
  INSTÄLLD
  v. 5 To 31/1  N/A
  N/A
  N/A
  Ingen undervisning!
  OBS!
  v. 6 Må 4/2 13-16 P11 KMJA
  VR
  ***
  v. 6 To 7/2  08-12 Datasal
  BH
  Lab GR1: VR, GR2: Streaming

  v. 6 To 7/2 13-17 Datasal
  BH Lab GR2: VR, GR3: Streaming

  v. 7 Må 11/2 13-16 P11 TE
  Videokodning
   
  v. 7 To 14/2
  09-12 P11 EJ Rumsakustik, stränginstrument
  ***
  v. 7 To 14/2 15.30-17.30 Brinellvägen 23 GR1+GR2a 15.30-16.30, GR2a+GR3 16.30-17.30 Studiebesök VR-kub
  *** (buntas ihop med VR-förelsäsningen, total maxlängd 2 sidor)
  v. 7 Fr  15/2  9-13 Datasalar DW Lab GR1: Streaming, GR3: VR Obs tiden.
  v. 8 Må 18/2 13-16 Datasalar BH Uppsamlingslabbhandledning för den händelse att någon behöver hjälp med någon lab so inte är klar. Frivillig (givetvis)
  v. 8
  To 21/2
  13-17
  Sergelstorg 12
  Studiebesök Icon Medialab
  ***
  v. 8 Fr 22/2
  08-12 P11 HA Musikproduktion
  Läs kap. 15 i filmmaker's handbook först
  ***
  v. 9 Må 25/2 13-16 

  Disponibel
  Ev. ***
  v. 9 On 27/2  13-16 Meddelas senare GT
  Realtids-3D/Dataspel
  ***
  *** = Skall redivisas med ca 1 sida i hemtentan. Det är tillåtet att missa 3 tillfällen.

  Laborationer | Upp

  • På heldagslaborationerna i en- och flerkamera är det OBLIGATORISK NÄRVARO. Dessa sker i grupper om ca 10 personer.
  • De mindre laborationerna sker i datasalar. De utsatta tiderna är till för handledning och redovisningar, men det går att göra laborationerna på icke-schemalagd tid.

  Inplanerade studiebesök under våren.
  • VR-kuben (KTH)
  • SR - Utvecklingsavdelningen
  • Icon Medialab
  • ESP Music
  • Teracom (Kaknästornet)

  Tentamen | Upp

  Tentamen ges i period 3. Troligen kommer det vara en hemtentamen av uppsatskaraktär.

  Betyg | Upp

  Betyget på tentan avgör slutbetyg.

  Kursansvarig | Upp

  BH Björn Hedin bjornh@kth.se 08 - 790 69 90

  Lärare | Upp

  BH Björn Hedin, KTH bjornh@gt.kth.se 08 - 790 69 90
  AJ Arild Jägerskogh, KTH arild@amt.kth.se   08 - 790 91 77
  KMJA Kai-Mikael Jää-Aro kai@nada.kth.se 08 - 790 62 79
  JN
  Joakim Nordström
  KTH/AMT
  SP
  Stig Palm
  KTH/AMT
  HA
  Henrik Ahlgren
  ESP Music
  DW
  Daniel Wentz
  KTH/Stud
  EJ
  Erik Jansson
  KTH/Tal Musik Hörsel
  TE
  Torbjörn Einarsson
  Ericsson, Visual Technology

  Kursexpedition | Upp

  Kursexpeditionen är numera NADAs kursexpedition

  KTH/GT SE-100 44 Stockholm Sweden http://www.gt.kth.se 
  Sidansvarig: bjornh@gt.kth.se 
  Senast uppdaterad: 2002-02-11