Numerisk analys och datalogi,KTH          2000-05-11
 

 Tentamen i:
 IP routing inom Internet och andra sammansatta nät  (ipro2)
 Kursledare: Malin Carlzon

        Inga hjälpmedel.
        Frågorna är inte ordnade i svårighetsgrad.
        Maximal poäng: 50
        30 poäng ger säkert godkänt.
        Lycka till!
 

 1.  (6 * 1 p)
 Ange vad förkortningarna står för och förklara dem mycket
 kortfattat.
 a) BGP   f) DMZ
 b) EGP   g) IGP
 c) MED   h) AS
 

 2. (4 + 2 + 6 + 4p)
 a) Beskriv skillnaden mellan distansvektor protokoll och
    stigvektor protokoll.
 b) Vilken tcp-port går BGP mot?
 c) Det finns tre olika värden på ORIGIN attributet, vilka är
    de och vad betyder de?
 d) Vad är skillnaden mellan AS-SET och AS-SEQUENCE och i vilka
    sammanhang används de båda?
 

 3. (2 + 2 p)
 a) Beskriv skillnaden mellan MED och LOCAL-PREF
 b) Beskriv skillnaden mellan routereflektor och peer-groups.
 

 4. (1 + 2 + 2 p)
 Multicast
 a) Vilken adress-rymd används för multicast?
 b) Vad är det för skillnad mellan sparse- och dense-mode
    protokoll?
 c) Vad är RPF?
 

 5. (2 p)
 a) Varför måste man ha full mesh mellan alla IBGP grannar?
 

 6. (3 p)
 a) Nämn tre skillnader mellan OSPF och IS-IS, samt
    tre likheter mellan OSPF och IS-IS


 7. (6 p)
 a) Beskriv attributet NEXT-HOP

 
 8. (2 + 2 + 2 + 2 p)
 a) Vad är en route-reflektor?
 b) Vad är ett kluster?
 c) Vad är route-flap dampening?
 d) Varför kan route-flap dampening ha negativ inverkan på
    route-konvergensen?
 
 
 

Lycka till!
Malin