Numerisk analys och datalogi,KTH                    2000-05-29 14-19
 

Tentamen i:
IP routing inom Internet och andra sammansatta nät (ipro2)
Kursledare: Malin Carlzon
 
                    Inga hjälpmedel.
                    Frågorna är inte ordnade i svårighetsgrad.
                    Maximal poäng: 50
                    30 poäng ger säkert godkänt.
                    Lycka till!
 

1. (6 * 1 p)
Ange vad förkortningarna står för och förklara dem mycket kortfattat.
a) IBGP        f) RFC
b) EBGP        g) AS-PATH
c) MED         h) ASBR
 

2. (4 + 2 p)
a) Beskriv för och nackdelarna med att BGP använder sig av TCP som transportprotokoll.
b) Vilken TCP port går BGP mot?
 

3. (2 + 8 p)
a) Vilka fyra olika typer av paket har BGP?
b) Vilken uppgift fyller varje pakettyp?
 

4. (5 + 4 + 4 p)
a) Vad menas med synchronization i bgp?
b) Vad är skillnaden mellan community attributen NO_EXPORT och NO_ADVERTISE?
c) Ge exempel på när de båda kan tänkas användas.
 

5. (3 + 4 p)
a) Det finns i BGP olika sätt att lösa problemet med full mesh mellan alla ibgp-grannar, vilka?
b) Beskriv hur de olika sätten fungerar.
 

6. (4 + 4 p)
a) När kan det vara lämpligt respektive olämpligt att peera mot ett loop-back gränsnitt?
b) Ange för och nackdelar med att distribuera in internroutingen in i BGP.
 

Lycka till! Malin