Nada

Kursanalys för 2D1490 (ipro1-04)

Författare: Mattias Jansson, NADA.

Kursdata

Kurs 2D1490 IP routing in simple computer networks (5p)
Kursen genomförd Period 3 2004
Kursledare: Mattias Jansson (KTHNOC)
Gästföreläsare: Roland Elverljung (KTHNOC), Måns Nilsson (KTHNOC), Bengt Görden (KTHNOC), Stefan Nilsson (NADA), Malin Carlzon (KTHNOC), Laura Marie Feeney (IMIT).
Labassistenter:: Mattias Jansson (KTHNOC), Roland Elverljung (KTHNOC)
Föreläsningar 24 timmar (12 tillfällen)
Lab 32 timmar (8 st tillfällen)
Övning (Workshops) 10 timmar (5 st tillfällen). Det fanns även ett extra övningstillfälle i början av kursen då vi gick igenom grunderna inom IP och nätverk. utanför arbetstid)
Antal registrerade studenter 19
Antal direkt avhoppade studenter 0
Antal Övningsgrupper 1
Kurslitteratur Föreläsningsanteckningar, RFC (2328, 2453, 1587), Kursbok: IP Fundamentals, by Thomas A. Maufer. ISBN 0-13-975483-0, Prentice Hall PTR.
Kursmoment TEN1 (2p), LAB1 (2p), HEM1 (1p)
Klara med TEN1 14 (20040309)
Klara med LAB1 19 (Sista labben avklarat 20040303)
Klara med HEM1 19 (Sista övningen gjord 20040302)
Prestationsgrad 20040309 89.5%
Examinationsgrad 20040309 94.7%

Sammanfattning

Kursen upplevdes av studenterna som meningsfullt och roligt. Tack vare det låga antal anmälda studenter var det lättare att få bra kontakt med studenterna och anpassa pedagogiken därefter.

Kursutvärdering (Course evaluation results)

14 studenter (73.7%) svarade på kursutvärderingsenkäten, som gjordes med ACE

Mål

Se studiehandboken

Förändringar inför denna kursomgång

Eftersom förkunskapskursen 2D1392 försvann i intet fick jag lägga in lite basics i början av kursen- och ta bort lite avancerade ämnen (multicast, switching etc) i slutet av kursen.

En annan konsekvens av att 2D1392 försvann var att antalet kursdeltagare sjönk med c:a 50%. Vanligtvis brukar vi ha 40 studenter i kursen, iår blev det till slut 19 nya kursdeltagare. Det medförde att antal föreläsningstimmar fick sjunka från 34 timmar till 24 timmar. Å andra sidan blev den totala upplevda kvalitén på kursen bättre.

Sist men inte minst flyttade vi på KTHNOC till Teknikringen 14, med ett helt nytt labbsal, som var fräsch, ljus, och trevligt att vara i. Studenterna verkade trivas där!

Undervisning

Studenterna var i helhet mycket nöjda med kursen. Föreläsningarna var bra, dock tyckte dem att föreläsningsanteckningarna innehålla flera exempel. Övningarna (workshops) var i stort sett populära.

Examination

Tre kursmoment:

Labbar

Labbarna var obligatoriska. Det fanns 8 labbar och 8 labbtillfällen. Varje student fick var sin Cisco router och en arbetsstation (freebsd) att jobba på. De flesta labbar gick ut på att koppla ihop routrarna med varandra mha olika routing protokoll. Genom att koppla ihop dem manuellt är det tänkt att studenterna får en "hands-on" erfarenhet av varför de olika protokollen är uppbyggt/designat som de är.

Workshops (Övningar)

Övningarna var obligatoriska. Inför varje övning fick studenterna studera några frågor som var antingen teoretiska eller praktiska. Vid övningstillfället fick studenterna diskutera frågorna på plats, och sedan redovisa för alla andra studenter och mig. Fördelen med den här formen av övning är att det dyker upp massor av frågor som tangerar de första, enkla frågorna om jag ger ut, och det diskuterar vi i detalj.

Tentamen

På tentan kunde man få 60 poäng, med 36 som gräns för godkänt. De allra flesta klarade tentan med höga betyg (sex personer fick en 5, fyra personer fick en 4, fyra personer fick en 3. En person blev underkänd).

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar

Flera verkliga exempler från andra sidan Valhallavägen vore intressant tyckte några studenter. Annars tyckte studenterna att de var bra.

Kursboken

I år valde jag en ganska enkel kursbok, som gick igenom nätverksgrunderna. I den kunde man alltså inte få alla detaljer rörande routing. Å andra sidan var studenterna en ganska heterogen grupp, och det behövdes material som gick igenom grunderna ordentligt. För detaljerna hänvisade jag till olika RFCn.

För övrigt är det mycket svårt att hitta uppdaterade och informativa kursböcker som alla protokoll som vi lär ut. Därför att RFCerna ett måste för kursen.

RFC

En stor del av kursens litteratur är RFCerna som publicieras av IETF (http://www.ietf.org). Där får man alla detaljer som berör routing, ip, tcp, etc. Både jag och studenterna har tyckt att det är en bra och viktig del av kurslitteraturen. Obligatoriska RFC för kursen: 2328, 2453. Andra RFC som nämndes i kursen: 768, 791, 792, 793, 959, 1519, 1587, 1918, 2821, 2822, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, m.m.

Verkligt kursinnehåll

Ingående förståelse för hur de överliggande nätverksprotokoll fungerar både i teorin och praktiken, dvs hur nivå 5, 4 och 3 fungerar i den modifierade OSI modellen.
Nätverksprotokoll:IP, TCP, UDP
Applikationsprotokoll: HTTP, SMTP, FTP, DNS, Gnutella
Routingprotokoll: RIP, OSPF, och lite IS-IS.
Se kurshemsidan för mer information.

Funderingar till nästa år

Jag kommer inte att vara kursansvarig nästa år. Därför kan det bli ganska stora förändringar. Vi får se vad nästa kursansvarig gör av kursen.


Last edited: 20040322
fimblo@nada.kth.se