Nada

Kursanalys för 2D1482 (serverv06)

Författare: Sten Andersson, NADA.

Kursdata

Kurs2D1482 Webbservertillämpningsprogrammering (4p)
ExaminationLAB1 (2p), LAB2 (2p)
Kursen genomfördPeriod 1 läsåret 2005 / 2006
Föreläsningar16 h (8 st tillfällen)
Lab (schemalagt)32 h (16 st tillfällen)
KurslitteraturFöreläsningsanteckningar
Antal studenter38 (killar: 34, tjejer 4)
Klara med LAB1 2006-06-0184% (killar: 82%, tjejer: 100%)
Klara med LAB2 2006-06-0179% (killar: 76%, tjejer: 100%)
Prestationsgrad 2006-06-0182% (föregående läsår: 78%) (killar: 79%, tjejer: 100%)
Examinationsgrad 2006-06-0176% (föregående läsår: 69%) (killar: 74%, tjejer: 100%)
KursansvarigSten Andersson

Sammanfattning

Mål

Undervisning

Kurslitteratur

Verkligt kursinnehåll

Funderingar till nästa år

Bilaga: Studentenkät