2d1482 serverv06

Resultat av kursutvärdering


  Det är tack vare dina svar och kommentarer som kursen kan förbättras!!!


  Övergripande

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 11% (1 st) Mycket lätt
  2. 0% (0 st) Lätt
  3. 44% (4 st) Medel
  4. 33% (3 st) Ganska svår
  5. 11% (1 st) Mycket svår

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Se nedan.


 2. Tycker du att kursen är meningsfull?

  1. 22% (2 st) Ja, mycket
  2. 56% (5 st) Ja
  3. 11% (1 st) Neutral
  4. 0% (0 st) Inte särskilt
  5. 11% (1 st) Nej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Se nedan.


  Föreläsningar

 3. Hur lyckades föreläsaren förmedla ämnet?

  1. 0% (0 st) Mycket bra
  2. 44% (4 st) Bra
  3. 11% (1 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 22% (2 st) Dåligt
  6. 22% (2 st) Jag deltog ej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Se nedan.


  Laborationer

 4. Hur var laborationerna innehållsmässigt?

  1. 0% (0 st) Mycket bra
  2. 67% (6 st) Bra
  3. 22% (2 st) Acceptabla
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 11% (1 st) Dåliga

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Se nedan.


  Övrigt

 5. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Se nedan.


Ev kommentar (gärna konstruktiv):

Hade varit lättare med bättre föreläsningar och hjälp på labbarna.

Håller på mycket med PHP på fritiden, så jag har redan greppat principerna med formulär, POST, GET och allt vad det heter. Tror däremot att det skulle vara väldigt svårt, på grund av oklar information, om man aldrig sett det tidigare.

---
Till stor del beroende på java-ringrostighet i mitt fall.
---
Jag har inte hållit på med speciellt mycket webbprogrammering tidigare, varför jag stött på vissa svårigheter ibland. Jag har dock lärt mig en hel del under kursens gång.
---
Mer sammanhängande struktur genom kursen och klart högre krav på framförallt projektet!


Ev kommentar (gärna konstruktiv):

Man utvecklar sin webbprogrammering. Tycker dock att jsp/ejb/mvc/taglib kan bli ganska komplicerat vid komplexa uppgifter, något som kan ha en viss avskräckande effekt (och leda till att man använder PHP istället:)
---
Java EE används mycket ute i industrin, varför kursen bör expanderas och kontinuerligt uppdateras.


Ev kommentar (gärna konstruktiv):

För mycket prat om lager hit och dit, utan praktiska exempel säger inte det någonting. Ett förslag är att ha en kort teoretisk genomgång första timmen av föreläsningen och sedan en praktisk där man kan gå igenom vad alla filer är till för och lite kodexempel.
---
Någorlunda missbedömd tidsåtgång av föreläsningsmaterialet.
---
Vissa föreläsningar var mer givande, andra mindre. Fick inte alltid klarhet i hur allting fungerade. Tycker det var ganska mycket upp till en själv att ta reda på hur man skulle lösa extrauppgifterna på labben. (Detta var kanske iof meningen, men man kunde fått lite mer feedback ändå)


Ev kommentar (gärna konstruktiv):

Innehållet var bra, tog upp grundläggande saker som är bra att kunna. Tillräckligt för att man ska kunna komma igång och köra vidare på egen hand.

Däremot kändes hjälpen man fick mycket otillräcklig. Den enda labbassistenten som verkligen kunde hjälpa var Stene, de andra verkade inte kunna speciellt mycket. Ofta fick man höra "det här är ju inte riktigt mitt område" eller så förstod han inte ens vad man frågade om. En fråga jag hade var exempelvis om hur man skapar motsvarande "application scope" när man programmerar servlets, något jag anser att labbassisteterna borde kunna svara på utan problem.

Enda nackdelen med Stenes hjälp var att det ibland kändes lite för kortfattat. Tycker inte heller om att höra "det finns säkert andra som har haft samma problem, sök på Google". Visst ska vi kunna hitta saker själva, men tar man alltför hårt på den attityden så behöver man väl inte ens gå på KTH? Bara att sätta sig på biblioteket och ta reda på allt man vill veta.

Det är okej egentligen, men gärna lite mer konkret än bara "sök på Google".

---
Gärna mera detaljerade labbeskrivningar.


Ytterligare kommentarer om kursen:

Nyttig kurs för att J2EE används i så många olika företag. Någon slags fortsättningskurs skulle önskas.
---
Gärna några förslag på projekt man kan göra, inte för att tvinga folk att följa förslagen utan mer för att ge tips som visar hur stort ens projekt ska vara. Den nuvarande beskrivningen med ett antal tabeller med ett antal kolumner i varje berättar inte speciellt mycket.
---
Tidskrävande, men kul!
---
Byt databas till postgreSql! (:))
Jag har aldrig stött på en värre databas än informix. Tror (vet) jag talar för fler än mig själv...

---
Föreläsningarna måste bli bättre. De ger inget


stene@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.