Nada

Kursanalys för 2D1482 (serverv05)

Författare: Sten Andersson, NADA.

Kursdata

Kurs2D1482 Webbservertillämpningsprogrammering (4p)
ExaminationLAB1 (2p), LAB2 (2p)
Kursen genomfördPeriod 4 läsåret 2004 / 2005
Föreläsningar12 h (6 st tillfällen)
Lab (schemalagt)30 h (15 st tillfällen)
KurslitteraturFöreläsningsanteckningar
Antal studenter49
Klara med LAB1 2005-06-1584%
Klara med LAB2 2005-06-1571%
Prestationsgrad 2005-06-1578%
Examinationsgrad 2005-06-1569%
KursansvarigSten Andersson

Sammanfattning

Mål

Undervisning

Kurslitteratur

Verkligt kursinnehåll

Funderingar till nästa år

Bilaga: Elevenkät