2d1482 serverv05

Resultat av kursutvärdering


  Det är tack vare dina svar och kommentarer som kursen kan förbättras!!!


  Övergripande

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt
  2. 25% (3 st) Lätt
  3. 75% (9 st) Medel
  4. 0% (0 st) Ganska svår
  5. 0% (0 st) Mycket svår

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Den är inte svår men den tar mycket tid i anspråk.


 2. Tycker du att kursen är meningsfull?

  1. 25% (3 st) Ja, mycket
  2. 75% (9 st) Ja
  3. 0% (0 st) Neutral
  4. 0% (0 st) Inte särskilt
  5. 0% (0 st) Nej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Dessa saker är bra att kunna när man söker programmeringsjobb


  Föreläsningar

 3. Hur lyckades föreläsaren förmedla ämnet?

  1. 17% (2 st) Mycket bra
  2. 33% (4 st) Bra
  3. 42% (5 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 8% (1 st) Jag deltog ej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Det var okej. Kanske skulle man ha någon till föreläsning som allmännbildade mer om de tekniker som finns tillgängliga och är heta just idag. Och vad som är bra med dom. Kanske lite .NET.


  Laborationer

 4. Hur var laborationerna innehållsmässigt?

  1. 25% (3 st) Mycket bra
  2. 75% (9 st) Bra
  3. 0% (0 st) Acceptabla
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåliga

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Lagom stora och lärorika.


  Övrigt

 5. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Dåligt att schemat ändrades i sista minuten


stene@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.