2d1482 serverv04

Resultat av kursutvärdering


  Det är tack vare dina svar och kommentarer som kursen kan förbättras!!!


  Övergripande

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 4% (1 st) Mycket lätt
  2. 30% (7 st) Lätt
  3. 39% (9 st) Medel
  4. 26% (6 st) Ganska svår
  5. 0% (0 st) Mycket svår

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Labbarna är lite lagom svåra. Extrauppgifterna är som helhet mycket svårare. Jag upplever att steget mellan trea och fyra är lite för stort.
  ---
  Grunduppgifterna = lätt eller mycket lätt.
  Extrauppgifterna var däremot klart svårare (och så ska det kanske vara)

  ---
  Med tanke på att laborationerna var intressanta och roliga uppfattades dem som ganska lätta. Dock tog dem en hel del tid. Lagom nivå på kursen tycker jag.
  ---
  Labbarna, särskilt extrauppgifterna lab1/2 tog lite tid
  ---
  Jag har jobbat med alla moment tidigare föutom EJB.


 2. Tycker du att kursen är meningsfull?

  1. 30% (7 st) Ja, mycket
  2. 65% (15 st) Ja
  3. 4% (1 st) Neutral
  4. 0% (0 st) Inte särskilt
  5. 0% (0 st) Nej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Jag tycker JSP och särskilt EJB känns onödiga att lära sig. Mer fokus borde ligga på PHP och ASP.
  ---
  Kommer ha mycket användning för det jag lärt mig.
  ---
  Webben är det bästa sättet att göra applikationer åt företag. Små som stora.


  Föreläsningar

 3. Hur lyckades föreläsaren förmedla ämnet?

  1. 9% (2 st) Mycket bra
  2. 57% (13 st) Bra
  3. 17% (4 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 4% (1 st) Dåligt
  6. 13% (3 st) Jag deltog ej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Allt har varit bra utom EJB som krånglat och exemplen har inte varit till stor hjälp. Annars bra föreläsningsanteckningar, bra att de fanns på internet dessutom.
  ---
  Sten är en mycket bra förläsare och lägger sig på en nivå som alla förstår.
  ---
  Sten nyttjar sig av god pedagogik och förmedlar sitt intesse för ämnet med god entusiasm.
  ---
  Jag började kursen mot slutet. Föreläsningarna krockade dessutom med objektorienterade databassystem som jag gick parallellt.


 4. Hur var extraföreläsningen?

  1. 0% (0 st) Mycket bra
  2. 17% (4 st) Bra
  3. 9% (2 st) Acceptabel
  4. 4% (1 st) Mindre bra
  5. 4% (1 st) Dålig
  6. 65% (15 st) Jag deltog ej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Föreläsaren lyckades inte förmedla en helhet. Blev mest ett rabblande av buzzwords.


  Laborationer

 5. Hur var laborationerna innehållsmässigt?

  1. 13% (3 st) Mycket bra
  2. 70% (16 st) Bra
  3. 13% (3 st) Acceptabla
  4. 4% (1 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåliga

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  För få redovisningsmöjligheter!
  ---
  Bra grunduppgifter! Extrauppgifterna verkade vara ganska godtyckligt formulerade utan att kursledaren visste vad som krävdes för att utföra dem?
  ---
  Kavachart-uppgiften mindre bra. Svårt att sätta sig in i hur det funkade.
  ---
  Vissa tog lång tid hos varje student vilket ledde till långa väntetider.
  ---
  Som sagt mycket lärorika.
  ---
  En juste bredd av möjliga tekniker för programmering "bakom en webbsida".
  ---
  Mera php och asp och svårare sådanna, som kursen är nu borde den heta något med java eftersom det är den större delen av kursen.
  ---
  Grafikdelen på en av labbarna kändas onödig.
  Den då man skulle göra ett diagram. Inget eget kodande, bara klippa och klistra.


  Övrigt

 6. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Labassen (jag vet inte vad han heter men han kommer från Ryssland eller något åt det hållet) tar ALLDELES för god tid på sig hos den han hjälper. När vi vid ett tillfälle satt och väntade på att få redovisa, vilket vi klargjort för honom, satt han hos en person i nästan en timma och hos en annan lika länge. Jag tycker det inte är acceptabelt. Snällt att han vill hjälpa till, men han måste fördela sin tid bättre. Vi fick redovisa till slut, men bara för att vi fick tag på den andra assen (Martin ?) som fixade det.

  I övrigt gillade jag kursen.

  ---
  JSP och EJB borde slopas i denna kurs.
  ---
  Vi gjorde ett mycket bra projekt, dock fick vi ingen credit för det förutom G. Kanske ska man hitta på ett betygssystem för projektet.
  ---
  Mer .NET
  ---
  Sten, du bör bli bättre på att svara på epost. Detta i synnerhet då du saknar mottagningstid. Det kan ge ett lite "slappt" intryck annars, särskilt då du på en av de första föreläsningarna belyste vad du tyckte var bäst med att jobba på NADA...

  Lycka till i din karriär och tack för en intressant och direkt tillämplig kurs. Bästa hälsningar Per-Henrik Börjesson

  ---
  Tyckte att det var en jätteroligkurs. Intressanta laborationer. Tack!


stene@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.