Nada

Kursanalys för 2D1482 (serverh05)

Författare: Sten Andersson, NADA.

Kursdata

Kurs2D1482 Webbservertillämpningsprogrammering (4p)
ExaminationLAB1 (2p), LAB2 (2p)
Kursen genomfördPeriod 1 läsåret 2005 / 2006
Föreläsningar16 h (8 st tillfällen)
Lab (schemalagt)32 h (16 st tillfällen)
KurslitteraturFöreläsningsanteckningar
Antal studenter31 (killar: 28, tjejer 3)
Klara med LAB1 2006-06-0181% (killar: 79%, tjejer: 100%)
Klara med LAB2 2006-06-0168% (killar: 71%, tjejer: 33%)
Prestationsgrad 2006-06-0174% (föregående läsår: 78%) (killar: 75%, tjejer: 67%)
Examinationsgrad 2006-06-0168% (föregående läsår: 69%) (killar: 71%, tjejer: 33%)
KursansvarigSten Andersson

Sammanfattning

Mål

Undervisning

Kurslitteratur

Verkligt kursinnehåll

Funderingar till nästa år

Bilaga: Studentenkät