Behörighet

LADOK - nationellt system för studieresultat.
res - NADA:s lokala system för att lagra resultat under kursens gång.

 1. Kolla innan första labben att du kan logga in på både PC- och UNIX-datorerna.
  Även passerkortet bör testas. Om allt fungerar kan du sluta läsa här.

 2. Om du har sökt denna kurs via studievägledningen och blivit antagen ska du finnas LADOK-registrerad.
  Listan på de som är LADOK-registrerade cirkulerade under första föreläsningen.
  Om du inte fanns med på denna lista måste du kontakta din studievägledning för att bli LADOK-registrerad.
  Det räcker inte med att fylla i formuläret på kurshemsidan.
  Ingen LADOK-registrering => inget konto.

 3. Du behöver både ett PC-konto och ett UNIX-konto för denna kurs.

 4. Paragraf #2 gäller även om du redan har både PC-konto och UNIX-konto på NADA.

 5. Att man innehar ett UNIX-konto innebär inte att man har ett PC-konto.

 6. Om du har LADOK-registerat dig på kursen och kontrollerat detta med studievägledningen och ändå inte har ett fungerande konto,
  kontakta då delfi för att erhålla konto.

 7. Även behörighetsproblem med passerkortet hanteras av delfi.

 8. Delfi kan endast ge konton de de som är registrerade på nuvarande kursomgång,
  om du varit registerad på kursen tidigare måste du därför omregistera dig,
  detta kan Irene Hanke på studentexpeditionen (bredvid delfi) hjälpa dig med.