Nada

Kursanalys för 2D1482 (serverh04)

Författare: Sten Andersson, NADA.

Kursdata

Kurs2D1482 Webbservertillämpningsprogrammering (4p)
ExaminationLAB1 (2p), LAB2 (2p)
Kursen genomfördPeriod 1 läsåret 2004 / 2005
Föreläsningar12 h (6 st tillfällen)
Lab (schemalagt)30 h (15 st tillfällen)
KurslitteraturFöreläsningsanteckningar
Antal studenter36
Klara med LAB1 2004-12-0167%
Klara med LAB2 2004-12-0150%
Prestationsgrad 2004-12-0158%
Examinationsgrad 2004-12-0142%
KursansvarigSten Andersson

Sammanfattning

Mål

Undervisning

Kurslitteratur

Verkligt kursinnehåll

Funderingar till nästa år

Bilaga: Elevenkät