2d1482 serverh04

Resultat av kursutvärdering


  Det är tack vare dina svar och kommentarer som kursen kan förbättras!!!


  Övergripande

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 11% (2 st) Mycket lätt
  2. 28% (5 st) Lätt
  3. 44% (8 st) Medel
  4. 11% (2 st) Ganska svår
  5. 6% (1 st) Mycket svår

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Lab 1 och 2 var betydligt mer omfattande än lab 3 och 4. Projetet var fritt vilket var bra.
  ---
  Jag tycker att den var lätt. Det kan dock bero på att jag jobbat en del med servertekniker förut, så tankesättet hade jag redan klart för mig. Svårast var JSP-syntaxen på sista extrauppgiften till lab 1.
  ---
  G-nivån var väldigt enkel men med extrapoängen var ibland ursvåra. Det gick ibland inte att hitta info om hur man skulle lösa uppgiften.
  ---
  Roliga men komplicerade labbar. Pga många krockar var det svårt att komma igång med labbandet i tid och därför tog labbtillfällena slut så man inte kunde få hjälp.
  ---
  Lätt om man inte gör extra uppgifter
  ---
  Jag tyckte labbarna var rätt olika svåra.
  ---
  Men det beror mycket på att det var så roligt och att redovisningen bestod av labbar och inte tenta.
  ---
  PHP hade jag sysslat mycket med tidigare och JSP en del.


 2. Tycker du att kursen är meningsfull?

  1. 39% (7 st) Ja, mycket
  2. 50% (9 st) Ja
  3. 11% (2 st) Neutral
  4. 0% (0 st) Inte särskilt
  5. 0% (0 st) Nej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Jag kunde inte ens HTML innan kursen så jag har lärt mig mycket!
  ---
  Absolut, den ger en djupare kunskap om vad som egentligen händer på serversidan. Det är sådant som den normale användaren inte ser.
  ---
  Mer fokus på asp vore bra.
  ---
  Definitivt meningsfull, jag gick genast användning av mina kunskaper.
  ---
  Det berörde saker jag ville lära mig.
  ---
  Bra urval av olika tekniker, trevliga föreläsningar.
  ---
  Syftet med kursen är bra, men det fokuseras alldeles för mycket på detaljer. Svårigheterna rör aldrig något som allmänt kännetecknar webbserverprogrammering, utan istället att få igång systemet.
  ---
  Jag har velat lära mig något webbserverspråk i två år men aldrig riktigt orkat sätta mig in i det på egen hand. Mycket eftersom det är så svårt att komma igång och sätta upp en utvecklingsmiljö. (Åtminstone om man aldrig har speciellt mycket tid. Kursen var alltså som klippt och skuren för mig.
  ---
  Dynamiska sidor bygger upp nätet idag. Absolut nyttigt att veta hur det fungerar.


  Föreläsningar

 3. Hur lyckades föreläsaren förmedla ämnet?

  1. 11% (2 st) Mycket bra
  2. 39% (7 st) Bra
  3. 28% (5 st) Acceptabelt
  4. 6% (1 st) Mindre bra
  5. 6% (1 st) Dåligt
  6. 11% (2 st) Jag deltog ej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Jag hade hela tiden en kurs vars obligatoriska föreläsningar alltid krockade med denna kurs föreläsningar, så jag har tyvärr inte kunnat närvara på fler än två.
  ---
  Skulle gärna lära mig om ASP.net istället för vanlig ASP.
  ---
  Personligen hade jag behövt mer ingående föreläsningar, långsammare tempo och mer exempel.
  ---
  Lagom tempo, lagom humoristiskt.
  ---
  Framförallt var föreläsningsanteckningarna bra att ha när man väl satte sig i labbsalen. Om man ska ha mer teori är det isåfall att ha ännu mer om det bakomliggande, men då kan man lika gärna gå en annan kurs.


 4. Hur var extraföreläsningen?

  1. 0% (0 st) Mycket bra
  2. 28% (5 st) Bra
  3. 22% (4 st) Acceptabel
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dålig
  6. 50% (9 st) Jag deltog ej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Föreläsaren borde kanske tala lite högre.
  ---
  Jag tycker att han hade att mycket vettigt att säga. Lite dålig på att hålla tiden dock.
  ---
  Pga krock
  ---
  Har jag för mig, kommer inte så bra ihåg.


  Laborationer

 5. Hur var laborationerna innehållsmässigt?

  1. 22% (4 st) Mycket bra
  2. 50% (9 st) Bra
  3. 28% (5 st) Acceptabla
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåliga

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Jag tycker att de var bra. Dock var de svårighetsmässigt lite för ojämna: Lab 1 och 2 tog lika lång tid att göra som lab 3, 4 och 5 tillsammans. Mer information om den sista extrauppgiften till lab 1 borde ha getts. Det tog väldigt lång tid att göra den.
  ---
  Lite för mycket fokus på Java,
  ---
  De varierade rätt mycket i svårighetsgrad, vilket gjorde det lite svårt att planera sin arbetsinsats.
  ---
  Jag lärde mig som vanligt på nada det mesta då.
  ---
  Kanske lite väl mycket strul med JSP-labbarna. Det tog ett tag innan server och system fungerade för att ens få igång testkoden.


  Övrigt

 6. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Man lärde sig inte mycket asp och php. Kunde nog ha hoppat över dessa labbar och fördjupat sig mer inom java.
  ---
  En mycket rolig kurs! Mycket bra och kunniga assar! Lite väl mycket tyngd på just Suns lösningar. Kanske en fortsättningskurs inte skulle vara så tokig där man fördjupar sig i ett programmeringspråk.
  ---
  Bra upplägg med 2 perioder och bara labbar, vilket gör att man kan arbeta självständigt.
  ---
  Jag tycker man eventuellt kunde lagt mer fokus på php eller asp eftersom de är de vanligaste språken och de som används mest på nätet.

  Sen så skulle det varit värdefullt med noggrann handledning för att sätta upp de olika servrarna på sin egen dator. Fast de flesta som går kursen kanske är betydligt duktigare på datorer och inte skulle ha någon nytta av något sådant. Vad vet jag.

  ---
  ASP borde bytas ut mot .NET.


stene@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.