2d1482 serverh03

Resultat av kursutvärdering


  Det är tack vare dina svar och kommentarer som kursen kan förbättras!!!


  Övergripande

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt
  2. 8% (1 st) Lätt
  3. 85% (11 st) Medel
  4. 8% (1 st) Ganska svår
  5. 0% (0 st) Mycket svår

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Det är svårt att prova nya tekniker då det är en ganska hög tröskel innan man kan göra något. Dock var labbarna bra förberedda med bra exempel som sänkte tröskeln.
  ---
  Det var väldigt lätt att få godkänt på kursen. Jag försökte inte få högre betyg så jag vet inte hur mycket arbete ett högre betyg krävde.
  ---
  Labbarna var delvis ganska svåra med en hög kunskapströskel, men de var bra förberedda med bra exempel som sänkte tröskeln avsevärt.
  ---
  Labbarna var lagom svåra tycker jag. Bra att det inte är tenta! Jag tycker att man lär sig mer på att labba än att tentaplugga. Projektet blir ju lite vad man gör det till...


 2. Tycker du att kursen är meningsfull?

  1. 46% (6 st) Ja, mycket
  2. 54% (7 st) Ja
  3. 0% (0 st) Neutral
  4. 0% (0 st) Inte särskilt
  5. 0% (0 st) Nej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Innehållet är relevant med tekniker som används mycket i "verkligheten"
  ---
  Kursen innefattar verktyg som används i stor utsträckning.
  ---
  Relevanta tekniker som faktiskt finns och används i verkligheten
  ---
  Bra att få en övergripande bild av olika tekniker.


  Föreläsningar

 3. Hur lyckades föreläsaren förmedla ämnet?

  1. 8% (1 st) Mycket bra
  2. 62% (8 st) Bra
  3. 31% (4 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Forelesningsnotaten kunne värt litt bedre , helt uten så mange feil.
  ---
  Föreläsningarna kom ibland långt före motsvarande labb i tiden.
  ---
  Föreläsaren bör strukturera föreläsningarna lite bättre. Det kommer säkert med ökad föreläsningsvana.
  ---
  Lagom nivå. Skönt att inte behöva sitta på helspänn för att hänga med. Bra att föreläsningsanteckningarna kommer ut på nätet. Uppskattat när de kommer innan föreläsningen så att man kan skriva ut dem och anteckna direkt på dem.


  Laborationer

 4. Hur var laborationerna innehållsmässigt?

  1. 8% (1 st) Mycket bra
  2. 92% (12 st) Bra
  3. 0% (0 st) Acceptabla
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåliga

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Java/Jsp delarna gav mig många nya kunskaper
  ---
  Bra att få prova olika tekniker/metoder
  ---
  Vissa t ex PHP-labben tyckte jag inte var tillräckligt omfattande.
  ---
  Bra labbar med relevant innehåll och väl förberedda med bra exempel.
  ---
  Lagom stora uppgifter för att man skulle hinna pröva många olika saker och ändå hinna sätta sig in i varje del lite grann i alla fall.


  Fortsättningskurs

 5. Skulle du vara intresserad av en fortsättningskurs?

  1. 8% (1 st) Inte alls
  2. 54% (7 st) Möjligen
  3. 38% (5 st) Mycket

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Tog examen i fredags! (givet att jag nu får de här poängen inrapporterade någon gång...)
  ---
  Det finns ju redan idag en del kurser som tittar på server och klientsidan som man kan fortsätta med
  ---
  I så fall tycker jag att man skulle specialicera sig på någon av de tekniker som togs upp i den här kursen. Kanske skulle man få välja någon och göra något större projekt och några labbar inom det område man valt.


  Övrigt

 6. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Var gärna tydlig med deadlines redan från början, annars kan lätt missförstånd uppstå
  ---
  Jag tycker inte det var så bra att extrauppgifterna inte täcktes in av kursmatrialet, det tog rätt lång tid att leta upp dokumentation för att lösa vissa av dem och kursen var ju inte i informationssökning på internet...

  Annars var de nog en av de bättre kurserna jag läst och upplägget utan tenta var bra.

  ---
  Synest det var en bra kurs , det eneste negative var at det var så mye tull med dei labbane som en skulle gjör på windows miljö.
  ---
  Det var svårt att hinna få tillräcklig hjälp på labbtiderna
  ---
  Det kunde kanske funnits fler givna exempel på möjliga projektuppgifter. Det var svårt att veta hur omfattande projektet skulle vara.
  ---
  Kursledaren bör tidigt bestämma vad som gäller för bonuspoäng och hålla fast vid det under kursen. När förutsättningarna ändras under kursens gång blir det en källa till irritation.
  ---
  Deadlines är bra. Speciellt för såna som mig som är bra på att skjuta upp saker... Men jag tycker att det borde informeras om det från början i så fall.

  Bättre med bonussystem om man redovisar i tid också. I stället för "straffåtgärder" om man är för sen. Kanske bonuspoäng som kan höja betyget tillsammans med bonuspoängen för extrauppgifterna om man redovisar i tid.

  Kanske borde också projektet bidra till betyget på något sätt. Inte enskilt, men i kombination med extrauppgifter och redovisning i tid.


stene@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.