< 24 tim sedan"; } elseif ($d < 2.0) { echo "< 48 tim sedan"; } elseif ($d < 3.0) { echo "< 72 tim sedan"; } else { echo date("Y-m-d", $dd); } } ?>
Numerisk analys och datalogi

Objektorienterade databassystem (2D1470), våren 2004Välkommen!

I tabellen nedan är namnen länkar till dokumenten som har med denna kurs att göra. Vid varje dokument finns även en notis om hur länge sedan respektive dokument ändrades:

Kursformalia Kursinnehåll och mål Schema
Hemuppgifter Laborationer LänkarRättelser/Nyheter/Ändringar

(I omvänd kronologisk ordning)2004-05-16:14.51
Lite info om pjama ...2004-05-14:21.17
Hittade liten (minimal) webbserver för Linux/FreeBSD/Windows/Mac2004-05-04:10.24
Eftersom jag inte är på NADA 5 maj har jag avtalat med Delfi (plan 2, i samma korridor som NADAs studentexp) att ni kan gå dit och få OH-film.
Jag har dessutom med mig dator, uppkopplad mot nätet, och videoprojektor2004-05-04:10.24
Det blir lite svårt att få ihop ett rimligt träd med 24 byte per nod. Om man räknar med 48 byte per nod och 4 byte per pekare och heltal så blir livet lite lättare. Men, ni som redan gjort rimliga antaganden och räknat och ritat färdigt behöver inte göra om uppgiften. Ändrar på hemuppgiftssidan också.


2004-05-03:01.54
Tryckfelsnisse har verkligen härjat. I OH-avdragen om objektorientering, Objekt- och objektrelationsdatabaser har vissa bilder dubblerats, några i dubbleringen har fallit bort m.m.
Så här ska det va: Bilderna ska komma i följande ordning 1-97, 179-215, 98-178 och bilderna 216-262 ska bort och sist ska referensdelen komma (263-267). Sorry.


2004-04-14:01.54
Ändrade övningstillfället 28 april till föreläsningstillfälle
eftersom jag har för mycket att säga innan det blir nytt tillfälle till övning.


2004-03-17:21.50
Rättade några olyckliga ordval i hemuppgift 1

§ Legal disclaimer
Denna sida har en personlig utformning. Åsikter framförda här eller via tillhandahållna länkar representerar inte KTH. Se även KTHs regler.
This page has a personal design. Opinions expressed here or implied by links provided, do not represent the official views of KTH. See also KTH-rules.
Sidansvarig:<serafim@nada.kth.se>
Den här sidan ändrades senast .
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>