Numerisk analys och datalogi

Välkommen
Rättelser
Kursinnehåll
Schema
Litteratur
Examination
Laborationer
Dödslinjer för övningsuppgifter


Kurslitteratur

Kursbok: Atzeni, De Antonellis: Relational Database Theory, Benjamin Cummings, ISBN 0-8053-0249-2


Ansvarig: <kjellq@nada.kth.se>
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>