Numerisk analys och datalogi

Välkommen
Rättelser
Kursinnehåll
Schema
Litteratur
Examination
Laborationer
Dödslinjer för övningsuppgifter


Laboration 1

Skriv en algoritm för att ur en mängd funktionella beroenden konstruera en minimal mängd beroenden som är cirkulär. I uppgiften ingår att konstruera testdata och testa din algoritm. Du får implementera din algoritm i valfritt språk.

Testdata:
E -> NS
NL -> EMD
EN -> LCD
C -> S
D -> M
M -> D
EPD ->AE
NLCP -> A

Motsvarande cirkulära hölje:
E -> NLCD
NL -> E
C -> S
D -> M
M -> D
EP -> A

Eller:
E -> NL
NL -> ECD
C -> S
D -> M
M -> D
EP -> A

Laboration 2

Skriv en algoritm för att normalisera till 3NF. Din algoritm skall bygga på syntes. I uppgiften ingår att konstruera testdata och testa din algoritm. Du får implementera din algoritm i valfritt språk.

Laboration 3

Skriv en algoritm för att kontrollera om en dekomposition är förlustfri. I uppgiften ingår att konstruera testdata och testa din algoritm. Du får implementera din algoritm i valfritt språk.

Gemensamt för alla tre uppgifterna gäller att de skall redovisas skriftligt och muntligt i grupp. Algoritmerna kan antingen verifieras praktiskt eller teoretiskt.


Ansvarig: <kjellq@nada.kth.se>
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>