Numerisk analys och datalogi

Välkommen
Rättelser
Kursinnehåll
Schema
Litteratur
Examination
Laborationer
Dödslinjer för övningsuppgifter

Examination

För betyget 3 eller G sker examinationen genom övningsuppgifter och laborationer. Till varje övning skall ett antal uppgifter lösas och deltagarna deklarerar vad de anser sig ha löst eller ha gjort ett ärligt försök att lösa. Vem som helst av de som minst gjort ett försök att lösa en uppgift kan bli anmodad att visa sin lösning vid tavlan. Det är tillåtet att utföra lösningarna i grupp men alla i gruppen måste ha förstått lösningen och vara beredd att redovisa

För högre betyg (4, 5, VG) skall du ta kontakt med kursledaren för att få en (individuell) hemtentamen.


Ansvarig: <kjellq@nada.kth.se>
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>