Johan Larsson, Uppsala Universitet, har utarbetat ett pattern-orienterat programsystem vars vidare öden han beskrivit i en affärsplan

Affärsplan

Programsystem