Nada

2D1465, Avancerad individuell kurs i datalogi, 4 poäng

Kursen ges ett individuellt innehåll för varje deltagare. Kursen väljer du att läsa när du märker att du vill lära dig något man inte lär sig genom våra reguljära kurser men som ändå någon lärare vid institutionen kan. Du tar då kontakt med en lärare med lämpligt forskningsintresse och kommer överens med honom/henne och med examinator hur din kurs ska genomföras och examineras. Institutionens forskningsledare kan ge tips om lämplig lärare; du kan också själv hitta vederbörande genom att utnyttja institutionens allmänna forskningsinformation.

Denna kurs är värd 4 poäng; det finns också en likadan kurs värd 6 poäng: 2D1464 Större avancerad individuell kurs i datalogi.

Några kontaktpersoner som kan hjälpa dig att hitta ett bra forskningsnära projekt på Nada är:

Lars Arvestad, SBC
Örjan Ekeberg, CBN/SANS
Olof Hagsand, KTHNoc Några projekt
Danica Kragic, CVAP Några projekt
Fredrik Niemelä, TCS Några projekt
Alex Olwal, PDC
Gustav Tax'en, IPLab
Skattesimulering -- kontakta Anna Gustin

Eftersom kursen har ett individuellt innehåll kan det vara lämpligt att den examineras genom skriftlig avrapportering så att du kan visa framtida arbetsgivare vad du gjort i kursen.


Efter några år har det visat sig att flera av dom som gör denna kurs inte vill presentera den på webben för att dom har kommersialiseringsplaner. Här är dock några exempel på vad man kan göra för att få betyg fem på kursen: kursanalys
Kursansvarig: Stefan Arnborg
Datorpostadress: stefan@nada.kth.se

Studiehandbokstexten.

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <stefan@nada.kth.se>
Senast ändrad 3 februari 2007
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>