Nada

DD2464, Större avancerad individuell kurs i datalogi, 6 poäng

Kursen ges ett individuellt innehåll för varje deltagare. Kursen väljer du att läsa när du märker att du vill lära dig något man inte lär sig genom våra reguljära kurser men som ändå någon lärare vid institutionen kan. Du tar då kontakt med en lärare med lämpligt forskningsintresse och kommer överens med honom/henne och med examinator hur din kurs ska genomföras och examineras. Institutionens forskningsledare kan ge tips om lämplig lärare; du kan också själv hitta vederbörande genom att utnyttja institutionens allmänna forskningsinformation.

Denna kurs är värd 6 poäng; det finns också en likadan kurs värd 4 poäng: 2D1465 Avancerad individuell kurs i datalogi.

Några kontaktpersoner som kan hjälpa dig att hitta ett bra forskningsnära projekt på Nada är:

Lars Arvestad, SBC
Örjan Ekeberg, CBN/SANS
Olof Hagsand, KTHNoc Några projekt
Danica Kragic, CVAP Några projekt
Fredrik Niemelä, TCS Några projekt
Alex Olwal, PDC
Gustav Tax'en, IPLab

Eftersom kursen har ett individuellt innehåll kan det vara lämpligt att den examineras genom skriftlig avrapportering så att du kan visa framtida arbetsgivare vad du gjort i kursen.


Här är exempel på vad man kan göra för att få högsta betyg (fem eller A) på kursen: kursanalys
Kursansvarig: Stefan Arnborg
Datorpostadress: stefan@nada.kth.se

Studiehandbokstexten.

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <stefan@nada.kth.se>
Senast ändrad 20 januari 2008
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>