Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1460 / Workshops
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   

Workshops / grupphandledning

En avsikt med kursens tre workshops / grupphandledningar är att underlätta rapportskrivandet, och uppmuntra att skrivarbetet kommer igång på tidigt stadium genom att tidigt tala om kommunikativa aspekter.

En annan avsikt är att ge tillfälle att gemensamt tala om annat som uppstått inom projekten.

En tredje är att låta grupperna inspireras av vad andra grupper skriver.

1. Kommunikativa aspekter, 15 februari 9.15-12

Kommunikation inom projektet diskuteras av Anna Swartling vid lektionen 1 februari.

Här diskuteras kommunikativa aspekter som
- mellan projektguppen och företag (åtagande/"kontrakt", överlämnande, rapportering: muntlig och skriftlig)
- rapporten
- projektreflektion i kursen
- muntlig presentation

vidare specifikt om att skriva rapport:
- generella riktlinjer att tänka på (helheten, språket, rubriker, adjektiv)
- etiska överväganden
- Disposition
- Inledning: problem, syfte, mål (forskningsfrågor)

Diskussion av specifika frågor i projekt

Uppgift till nästa gång

- Övergripande disposition
- Ett utkast till inledning
Skicka detta till hela gruppen två dagar före nästa gång (senast 19 mars). Förbered att ge feedback till varandra.

2. Disposition och inledning, 22 mars 9.15-12

Diskutera varandras uppsatsers disponering och inledning:
- Är allting tydligt eller kan något förtydligas?
- Språket, ordval?

Mer om rapporten:
- Teori
- Metod och genomförande

Diskussion av specifika frågor i projekt

Uppgift till nästa gång

- Ett utkast till teoriavsnittet av uppsatsen
- Ett utkast till metodavsnittet av uppsatsen
Skicka detta till hela gruppen två dagar före nästa gång (senast 2 april). Förbered att ge feedback till varandra.

3. Teori och metod, 5 april 9.15-12

Diskutera varandras uppsats teori och metod
- Är allting tydligt eller kan något förtydligas?
- Språket, ordval?
- Relevanta teorier, metoder? Kan de ursprungliga frågorna besvaras genom metoderna?

Mer om rapporten:
- Resultat och diskussion

Muntlig presentation:
- vad, hur för vem?
- Användning av röst, språk, kropp
- Illustrationer, bilder, citat, prototyp (vad göra om prototyp inte fungerar?)

Diskussion av specifika frågor i projekt

   


Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2006-01-18