Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1460 / Kortare uppgifter
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   

Datum för uppgifter - fram till slutredovisning

1 februari: Muntlig lägesrapport om kontakter med uppdragsgivaren

12 februari: Skriftlig preliminär projektplan

19 mars: Skriftlig disposition och utkast till inledning

2 april: Skriftliga utkast till teoriavsnitt och metodavsnitt

5 maj: Skriftlig slutrapport

12 maj: Muntlig presentation

16 maj: Skriftlig individuell reflektion kring projektarbetet

   


Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2006-01-18