Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1460 / Schema
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   

Schema 2006

Samling för första tillfället i sal K51, sedan all undervisning på CID-Torget, Lindstedtsv.5, plan 6

Dag Tid Moment
18 januari 9.15-12 Introduktion, kursuppläggning, kursfordringar, årets projektförslag, gruppindelnings- och valprocedur, presentation av ett projekt (Ekens Golv) med deltagarerfarenheter från 2005, årets projektfördelning.
1 februari 9.15-12 Föreläsning av Anna Swartling om projektarbete med erfarenheter. Lägesrapport från projekten.
12 februari Inlämning av preliminär projektplan, datorpost till Minna, Linda, Yngve
15 februari 9.15-12 Reaktion på projektplaner. Grupphandledning / workshop 1: Kommunikativa aspekter. Minna, Linda, Yngve
22 mars (inlämn. 19 mars) 9.15-12 Grupphandledning / workshop 2: Disposition och inledning. Minna, Linda
5 april (inlämn. 2 april) 9.15-12 Grupphandledning / workshop 3: Teori och metod. Minna, Linda
5 maj Inlämning av slutrapport, datorpost till Minna, Linda, Yngve
12 maj 9.15-12 Muntlig redovisning, opposition och diskussion med alla kursdeltagare, Linda, Minna, Yngve, uppdragsgivare
16 maj Inlämning av individuell projektreflektion, datorpost till Minna, Linda, Yngve

Deltagande vid de 6 gemensamma undervisningstillfällena är obligatoriskt. Giltigt förfall måste meddelas i förväg via datorpost till Minna, mira@nada.kth.se

   


Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2006-01-18