Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2d1460 / Kurslitteratur
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

Referenslitteratur

Kursen är en projektkurs som har ambitionen att integrera teori och praktik. En stor del av arbetet kommer att fokusera konkret arbete, detta innebär dock inte att teori ska eftersläpa.

Teknologerna förväntas använda tidigare kunskaper och böcker för att kunna analyser samt sätt problemet i ett sammanhang. Metodval bör kunna styrkas utifrån sådan kunskap.

 

Litteratur som kan vara lämplig:

Pearson-Education

Bruce, M., Bessant, J. Design in Business - strategic innovation through design. Prentice and Hall.

Kotler, Marketing Management,

Henry, J. Software Project Management

 

Wiley.

Tidd, Bessant, Pavitt Managing Innovation.

Olve, Petri, Roy, Roy Making Scorecards actionable

 

Studentlitteratur

Collin, B. IT-kvalitet. Studentlitteratur

Hullberg, A-M, IT-upphandling i praktiken. Studentlitteratur.

Gulliksen, Bengtsson Användarcentrerad Systemdesign. Studentlitteratur.

   


Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2006-01-17