Sök på Nada   Kontakt 

NADA /Kurser / 2D1460
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2D1460 Programvarudesign - Ekonomi - Ledarskap våren 2006

Kursen syftar till att integrera teknologens tidigare studier i programvarudesign, ekonomi och ledarskap genom att studera problem som är så sammansatta att de kräver kompetens från flera områden för sin lösning. Kursen är en projektkurs där studenterna arbetar självständigt tillsammans med en organisation för att analysera, värdera och föreslå lösningar på ett problem eller strategiskt val. Problemet ska belysas utifrån både kunskaper inhämtade från litteratur och från egna analyser och (om möjligt/tillämpligt) eget programkonstruktionsarbete. Teknologerna ska systematiskt och metodologiskt presentera val av teori, metod samt hur resultatet från det empiriska arbetet relaterar till tillgänglig kunskap angående programvarudesign, ekonomi och ledarskap. Det nära organistoriska arbetet ger god insikt i konkreta problem och utmaningar som blir synliga då ledarskap och ekonomi integreras med människa-datorinteraktion från ett vidare perspektiv. Ett antal projektförslag erbjuds för val vid första undervisningstillfället.

Kursansvariga

Kursledare / examinator: Yngve Sundblad, professor i datalogi med inriktning mot MDI, y@kth.se

Kursassistent / handledare: Minna Räsänen, doktorand i MDI, mira@nada.kth.se

Handledare: Linda Rose, universitetsadjunkt, linda.rose@erak.se

   


Henrik Artman, Nada, KTH, artman@nada.kth.se
Uppdaterad: 2006-01-17